BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Centra Dokumentacji Europejskiej – szkolenie dla pracowników bibliotek

W dniach 12-13 grudnia 2006 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się dwudniowe szkolenie skierowane do pracowników bibliotek, głównie pedagogicznych. Organizatorem szkolenia było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. W ramach dwudniowego cyklu szkoleniowego zrealizowane zostały cztery sesje tematyczne dotyczące:

 • funduszy polskich i zagranicznych dostępnych dla bibliotek,
 • źródeł informacji o Unii Europejskiej,
 • aktywizacji bibliotek w przekazywaniu informacji europejskiej
 • oraz sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Do zaprezentowania ostatniego modułu szkolenia poświęconego sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej poproszeni zostali pracownicy CDE działającego przy naszej Bibliotece.

W ramach szkolenia przedstawiono charakterystykę sieci informacyjnych tworzonych przez Komisję Europejską. Zadaniem tych sieci jest gromadzenie i rozpowszechnianie publikacji i informacji o Unii Europejskiej. W zależności od wyznaczonych zadań oraz od rodzaju odbiorców wyróżniamy następujące sieci informacyjne:

 • Biblioteki Depozytowe
 • Centra Dokumentacji Europejskiej
 • Narodowe Centra Informacji Europejskiej
 • Punkty Informacyjne Europe Direct
 • Euro Info Centre
 • Team Europe
 • Eurobiblioteki

Szczególną uwagę zwrócono na sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej. Przedstawiono historię ich powstania, cele sieci oraz współpracę ośrodków CDE w Polsce.

Scharakteryzowano tematykę zbiorów oraz Klasyfikację Wspólnot Europejskich, którą posługują się Centra Dokumentacji Europejskiej przy opracowywaniu swoich zasobów.

Zaprezentowano działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej działającego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przedstawiono katalog zasobów Centrum, katalog Biblioteki oraz dwie bazy własne naszej Biblioteki: Gospodarka i Nauki Społeczne.

Omówiono działalność informacyjną prowadzoną przez pracowników Centrum. Zaprezentowano także stronę internetową Centrum Dokumentacji Europejskiej (http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Centrum/index.php)

Oto kilka slajdów z prezentacji przedstawionej na szkoleniu:

Monika Parys
CDE Kraków

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK