BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Zabezpieczenia techniczne przed dostępem do utworów

W dniu 24 listopada 2006 roku w Instytucie Praw i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się cotygodniowe otwarte zebranie naukowe. Zebrania te są miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

Tematem spotkania był referat Zabezpieczenia techniczne przed dostępem do utworów wygłoszony przez dr. Tomasza Targosza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor przedstawił przepisy dotyczące zabezpieczeń technicznych, omawiając stan obecny i projekt ustawy z maja 2006 roku. Odniósł się również do stanu prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej - Dyrektywa 2001/29/WE, jak również do WIPO Copyright Treaty (World Intellectual Property Organization).

Autor omówił dwa rodzaje zabezpieczeń. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem:

  • technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobiegania działaniom lub ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa,
  • skutecznym technicznym zabezpieczeniem są techniczne zabezpieczenia umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócenia lub każdej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotnienia które spełniają cel ochronny.

Na zakończenie miała miejsce dyskusja, której głównym przedmiotem były przepisy prawne dotyczące skutecznych zabezpieczeń technicznych. Podniesiono kwestię stosowania DRM (Digital Rights Management) - oprogramowania, które ma zabezpieczyć pliki cyfrowe, np. muzyczne przed kopiowaniem. Dyskutowano również nad proponowanymi zmianami w polskim prawie autorskim, oraz nad skutecznością i sensem jego egzekwowania. Wskazano na nieprecyzyjność nowelizowanych przepisów, ich dowolnej interpretacji, - gdzie przestępstwem może być na przykład już samo posiadanie nagrywarki płyt CD w komputerze. Podkreślono negatywny wpływ absurdalnie restrykcyjnego prawa autorskiego na rozwój kultury.

Anna Poremba
Robert Pabian

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK