BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Sprawozdanie z konferencji

W dniach 11-12 czerwca 2007 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się konferencja Centra Dokumentacji Europejskiej 50 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich: aktualne problemy i perspektywy rozwoju.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Centrum Dokumentacji Europejskiej i Standardów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce, przy współpracy merytorycznej Wiktora Poźniaka - koordynatora polskiej sieci CDE, Dyrektora Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. W konferencji udział wzięli bibliotekarze i dokumentaliści reprezentujący działające w Polsce Centra Dokumentacji Europejskiej.

W pierwszym dniu konferencji trzy referaty wygłosili pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Poniżej podano nazwiska prelegentów i tytuły kolejnych wykładów:

    Grzegorz Szturo, Kierownik Sekcji Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów - Polityka gromadzenia w obliczu wzrostu ilości wydawnictw elektronicznych,

    Alicja Prokopowicz, Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - Standardy katalogowania i współpraca w tym zakresie - doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,

    Bożena Bednarek-Michalska – Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – od pomysłu do realizacji.

W drugim dniu konferencji informacje ze spotkania koordynatorów narodowych Centrów Dokumentacji Europejskiej w Brukseli w dniu 23 maja 2007 r. przekazali Wiktor Poźniak, Dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie i Jan Marek Ziółkowski, Pracownik Sekcji Informacji i Komunikacji Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dr Artur Jazdon wygłosił wykład Zawód bibliotekarza obecnie i w przyszłości.

Konferencję zakończył wykład Proces integracji europejskiej w perspektywie 50 minionych lat i dającej się określić przyszłości. Wygłosił go prof. dr hab. Janusz Justyński, kierownik Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta UMK.

Magdalena Bednarek

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK