BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


Sprawozdanie z wyjazdu bibliotekarzy krakowskich do Wrocławia, Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Berlina

W dniach 8-11.09. 2004 roku grupa bibliotekarzy krakowskich bibliotek naukowych wzięła udział w wycieczce do Wrocławia, Słubic, Frankfurtu nad Odrą, Berlina i Poczdamu, zorganizowanej przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie. W wycieczce wzięli udział przede wszystkim członkowie SBP i kilku bibliotekarzy niezrzeszonych.
W programie wycieczki było m.in. zwiedzanie czterech bardzo interesujących bibliotek. Pierwszego dnia wycieczki zaplanowano zwiedzanie Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu. Drugi dzień poświęcono na wizytę w Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach, a następnie w Bibliotece Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Trzeciego dnia grupa gościła w Berlinie w Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz przy Potsdamer Straße 33.

Bernadetta Gągulska

Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Elżbieta Golec-Nycz

Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach - Barbara Żaba

Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Universitätsbibliothek - Bernadetta Gągulska

Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz - Biblioteka Państwowa w Berlinie - Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego - Urszula Cieraszewska

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK