BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


W dniach 3 i 5 listopada odbyła się konferencja Rola Centrów Dokumentacji Europejskiej i ośrodków sieci informacji europejskiej w Polsce. Była to kolejna konferencja pracowników polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej oraz zaproszonych przedstawicieli wybranych ośrodków europejskiej sieci informacyjnej.
Organizatorem spotkania było Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestników powitał prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład inauguracyjny Unia Europejska na rozdrożu - kierunki rozwoju zjednoczonej Europy.
Następny wykład Sieci informacyjne Unii Europejskiej wygłosiła prof. dr hab. Marta Grabowska, pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł o podobnej tematyce autorka zamieściła w Elektronicznym Biuletynie Informacyjnym Bibliotekarzy.
Dyrektor Reprezentacji Komisji Europejskiej - Róża Thun dokonała wprowadzenia w tematykę poświęconą Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.
Wykład EDC's net in the context of information strategy of the European Commission wygłosił Mauno Hanninen, przedstawiciel Komisji Europejskiej. Działalność Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie przybliżyła Aleksandra Olczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kolejny prelegent, Wojciech Kamiński - kierownik liniowy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaznajomił nas z działalnością Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES w Polsce.
Prezentacji sieci ośrodków Euro Info w Polsce dokonała Anna Sorzańska, pracownik Euro Info Centre, działającego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na koniec pierwszego dnia konferencji z Biblioteką CE UW zapoznał nas Przemysław Bartuszek, pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor tamtejszej Biblioteki.
W drugim dniu spotkania jednogłośnie przyjęto protokół z konferencji CDE w Szczecinie.
Następnie działalność Biura Informacji Rady Europy przybliżyła Wiesława Kostrzewa-Zorbas, pracownik Biura Informacji Rady Europy.
Agata Dobrowolska z Departamentu Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przygotowała tekst o funkcjonowaniu sieci Europe Direct w Polsce.
Działalność Centrum Informacji Europejskiej przedstawiła Katarzyna Smoter, dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Prezentację Architektura informacji w serwisach internetowych w dobie społeczeństwa informacyjnego i e-Government przedstawiła Agnieszka Zapała występująca z ramienia Departamentu Dokumentacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Na koniec Renata Kielbus skrótowo omówiła działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Magdalena Bednarek, Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK