BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


W dniach 23-24 czerwca 2005 r. w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej odbyło się II Seminarium Gromadzenie zbiorów - sztuka wyboru.
Program Seminarium realizowany był w czterech blokach tematycznych:

  1. Narzędzia elektroniczne w gromadzeniu.
  2. Wymiana wydawnictw.
  3. Rynek książki.
  4. Książki elektroniczne.
W ramach wymienionych sesji uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych referatów, szczegółowo omówiony został moduł gromadzenia w systemie ALEPH, wiele miejsca poświęcono możliwości uzupełniania księgozbioru biblioteki poprzez dary i wymianę. Przedstawiono również możliwości zakupu książek przez Internet, a także bezpośrednio u wydawców. Przedstawicielka International Publishing Service Sp. z o.o. prezentowała w swoim wystąpieniu zalety nowoczesnych zagranicznych podręczników akademickich. W ostatniej sesji Seminarium zaprezentowano zagadnienie dotyczące książek elektronicznych oraz dostępu do nich.
W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele licznych bibliotek, wykorzystujących różne systemy biblioteczne, jednak doświadczenia i opinie którymi dzielili się autorzy referatów były interesujące i pobudzały uczestników do dyskusji. Wiele kontaktów, jak zwykle przy okazji takich spotkań, zawierano w trakcie rozmów kuluarowych. Autorka niniejszego sprawozdania przygotowała na Seminarium referat pt. „Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie”.

Danuta Domalewska

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK