BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


27 września 2004 roku w Warszawie przy ulicy Odyńca 15/7, w siedzibie Towarzystwa Jana Gotliba Blocha odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Ruchu Europejskiego poświęcone osobie Józefa Hieronima Retingera (1888-1960), jednego z ojców zjednoczonej Europy, bliskiego współpracownika Władysława Sikorskiego i polskiego rządu emigracyjnego, współzałożyciela i sekretarza generalnego Ruchu Europejskiego.

W spotkaniu wzięły udział znane osobistości, m.in. dr Andrzej Werner, prezes Towarzystwa Jana Gotlieba Blocha, Zygmunt Skórzyński – nestor i prezydent Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i przede wszystkim Jan Pomian, sekretarz i przyjaciel Józefa Retingera oraz wiele innych osobistości. Akademię Ekonomiczną w Krakowie reprezentowała mgr Anna Sławińska, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej AE, członek Rady Naukowej OBE oraz mgr Roman Garbacik, kustosz Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki.

Na posiedzeniu podjęto próbę podsumowania mało w Polsce znanego dorobku Wielkiego Polaka - Józefa Retingera, który dziś owocuje w postaci członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące, o wymiarze historycznym wypowiedzi Jana Pomiana na temat żmudnej drogi Retingera w przecieraniu polskiej drogi do Europy, pomimo takiej, a nie innej postawy wielkich mocarstw po Jałcie, okresu zimnowojennego i „żelaznej kurtyny” oraz zmowy milczenia w sprawie polskiej, stanowić mogą ważny przyczynek dla badaczy tamtego okresu. W kuluarach dyplomacji bowiem często rozstrzygały się losy państw i narodów, sytuacja zaś w okresie pojałtańskim wymagała niebywałego wyczucia chwili, znajomości i kontaktów. I na tym polu Retinger wykorzystując swoje rozległe koneksje i znajomości wśród dyplomatów i urzędników najwyższego szczebla, biorąc udział w licznych konferencjach i szczytach międzynarodowych budował i współtworzył podstawy zjednoczonej Europy, próbując niejako od „kuchni” poprzez utworzoną organizację Ruchu Europejskiego wpływać na losy podzielonej Europy.

Dyskusja miała charakter nie tylko retrospektywny, przybliżając osobę Józefa Retingera współczesnym, ale była próbą przełożenia jego osiągnięć na dokonania dzisiejsze, rzucenia światła na te działania przez pryzmat bieżącej polityki zagranicznej Polski i jej miejsce w rodzinie demokratycznych społeczeństw, po 1 maja 2004 r.

Także miejsce spotkania uczestników posiedzenia nie było przypadkowe. Jan Bloch (1836-1902) bowiem, jako bankier, przemysłowiec, ekonomista, filantrop, a także „król polskich kolei” był wielkim Europejczykiem i Polakiem z wyboru.

Tekst dyskusji ma ukazać się wkrótce drukiem na łamach periodyku „Polska w Europie”.

Roman Garbacik

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK