BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


Międzynarodowa współpraca bibliotek uczelni technicznych ma postać konkretnej instytucji – IATUL (International Association of Technological University Libraries). Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uczelni Technicznych, afiliowane przy IFLA/FIAB, stawia sobie za cel rozwijanie efektywnej współpracy należących do niego członków - bibliotek z całego świata, naturalnie bibliotek uczelni technicznych. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik IATUL News, którego celem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji między członkami oraz rocznik IATUL Proceedings, prezentujący wybór referatów wygłoszonych w trakcie organizowanych przez IATUL konferencji i seminariów. Najbardziej spektakularnym ogniwem działalności tego stowarzyszenia jest bowiem organizacja konferencji, seminariów i spotkań regionalnych.

Od lat z sympatią śledzimy udział w tych konferencjach bibliotekarzy sąsiadującej z nami Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej oraz bibliotekarzy innych bibliotek polskich uczelni technicznych. Z zainteresowaniem czytaliśmy sprawozdania z kolejnych : XX, XXI, XXIIIXXIV konferencji, publikowane w Biuletynie EBIB. Nie zdziwił nas też fakt, że Bibliotece Politechniki Krakowskiej przypadł w udziale honor (i trud) organizacji jubileuszowejXXV konferencji IATUL o następującym temacie przewodnim: Library Management in Changing Environment.

Jako wielkie wyróżnienie potraktowałam zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji i przedstawienia wraz z mężem naszego referatu jako jednego z otwierających konferencję IATUL (Jacek Osiewalski i Anna Osiewalska: Measuring cost efficiency of public and academic libraries in Poland - a methodological perspective and empirical experience). Na tak szerokim forum międzynarodowym mogliśmy zaprezentować wyniki naszych badań efektywności polskich bibliotek akademickich i publicznych. Podczas kolejnych dni konferencji byliśmy wielokrotnie zagadywani przez zainteresowanych wynikami naszych prac uczestników konferencji. Sprzyjały temu zapewnione przez organizatorów wieczorne spotkania oraz jednodniowa wycieczka. Z zainteresowaniem śledziliśmy też podobne w treści wystąpienia - zwłaszcza referat Lidii Derfert-Wolf , Marka Górskiego i Marzeny Marcinek pt. Management based on reliable comparative data. Library statistics and performance indicators. A common project of Polish research libraries. Nie sposób nie wspomnieć o referacie przedstawiającym działania Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego autorstwa Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i Anny Sokołowskiej-Gogut

Ciekawych wystąpień na konferencji naprawdę nie brakowało. Z sesji równoległych zapadły w pamięci przedstawiane nietypowe i kontrowersyjne rozwiązania praktyczne, nowe i trudne do realizacji przedsięwzięcia. Warte uwagi były też miejsca udostępnione przez organizatorów konferencji. Wielu z nas po raz pierwszy zobaczyło niedawno oddaną Aulę PK oraz nową bibliotekę obecnej siedziby Wydziału Mechanicznego PK w Czyżynach. Absolutnym zaskoczeniem był też widok zreorganizowanego OINu samej Biblioteki Głównej z wydzieloną dla użytkownika czytelnią, w której umożliwiono uczestnikom konferencji internetowy kontakt ze światem.

Skoro już wspomnieliśmy organizatorów konferencji, to zaświadczmy, że sprostali wyzwaniu, jakim była organizacja XXV konferencji IATUL. Dziękujemy za umożliwienie udziału w tym ciekawym i żywiołowym forum wymiany informacji i doświadczeń!

Anna Osiewalska

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK