BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


W dniach 19-20 maja odbyła się w Szczecinie kolejna czwarta już Konferencja dokumentalistów i bibliotekarzy polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE).
Regularne spotkania mają na celu zacieśnienie współpracy poszczególnych ośrodków, wymianę doświadczeń zawodowych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu informacji europejskiej. Organizatorem spotkania było Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej mające swoją siedzibę w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uczestników spotkania powitał pan Radosław Gaziński, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pani Anna Kierzkowska, dyrektor Departamentu Dokumentacji Europejskiej i Publikacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przybliżyła założenia kampanii informacyjnej dotyczącej Konstytucji Europejskiej.
Pani Agata Kowalska, pracownik Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich UKIE przedstawiła roboczą wersję witryny internetowej polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.
O pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na przykładzie działań Centrum Europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego mówił pan Piotr Wahl, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pan Tomasz Orłowski z Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu przedstawił prezentację EUR-Lex a CELEX, porównanie funkcjonalności serwisów.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja działalności Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego zakończona zwiedzaniem ośrodka.
Pan Nick Mole, przedstawiciel Westlaw International zaprezentował przygotowywany przez tę firmę serwis z zakresu prawa europejskiego.
Informację na temat działalności polskiej sieci centrów Euro-Info przygotowała pani Hanna Rojek, dyrektor Centrum Euro-Info w Szczecinie.
Następnie miała miejsce prezentacja Zintegrowany system biblioteczny Koha i jego funkcjonalność, którą przedstawiła pani Małgorzata Hubaj-Bochniarz, pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Kolejnym punktem programu była wspólna analiza i przygotowanie raportu z działalności poszczególnych CDE w Polsce.
Referat Informacja europejska w działalności Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (Punkt Informacyjny "Europe Direct", Agencja ds. Programu "Młodzież") zaprezentował pan Paweł Kryzan z Centrum Projektów Europejskich przy Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pani Edyta Urbańska z Centrum Dokumentacji Europejskiej w Toruniu przedstawiła sprawozdanie z prac Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu.
Ostatnim punktem programu było omówienie statutu przyszłej organizacji sieci CDE w Polsce. Projekt statutu przygotował pan Wiktor T. Poźniak, dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Magdalena Bednarek

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK