BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści


Bank Światowy o obecnym rozszerzeniu Unii Europejskiej

Bank Światowy od lat wspiera proces transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich dążenia do integracji z Unią Europejską. Na potrzeby wydania numeru specjalnego naszego Biuletynu, przedstawiamy wykaz publikacji Banku Światowego odnoszących się do członkostwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w UE. Wydawnictwa te były w większości prezentowane na wystawach nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego. Odnaleźć je można w serwisie informacyjnym tej Biblioteki (zakładka Publikacje z wystaw) oraz w bazie WORLDBANK (słowo kluczowe: Unia Europejska)

  The Challenge of rural development in the EU accession countries : Third World Bank / FAO EU Accesion Workshop, Sofia, Bulgaria, June 17-20 2000
  karta katalogowa     pełny tekst

  Czech Republic: toward EU accession. Main Report
  karta katalogowa     pełny tekst

  Development of non-bank financial institutions and capital markets in European Union accession countries
  karta katalogowa     pełny tekst

  Does eurosclerosis matter? Institutional reform and labor market performance in Central and Eastern Europe
  karta katalogowa     pełny tekst

  Estonia: the challenge of financial integration
  karta katalogowa     pełny tekst

  Estonia: implementing the EU accession agenda
  karta katalogowa     pełny tekst

  EU investment grants review
  karta katalogowa     pełny tekst

  Economic research on the determinants of immigration: lessons for the European Union
  karta katalogowa     pełny tekst

  EU accession of central and eastern Europe : bridging the income gap
  pełny tekst

  European integration and income convergence. Lessons for Central and Eastern European countries
  karta katalogowa     pełny tekst

  European integration and trade with the developing world
  karta katalogowa     pełny tekst

  European integration, regional policy, and growth
  karta katalogowa     pełny tekst

  European Union accession: opportunities and risks in Central European Finances
  karta katalogowa     pełny tekst

  European Union accession: the challenges for public liability management in Central Europe
  karta katalogowa     pełny tekst

  Expenditure policies toward EU accession
  karta katalogowa     pełny tekst

  Financial integration, vulnerabilities to crisis, and EU accession in five Central European Countries
  karta katalogowa     pełny tekst

  From transition to accession: developing stable and competitive financial markets in Bulgaria
  karta katalogowa     pełny tekst

  From transition to EU accession. The Bulgarian labor market during the 1990s
  karta katalogowa     pełny tekst

  Hungary: foreign trade issues in the context of accession to the EU
  karta katalogowa

  Hungary: on the road to the European Union
  karta katalogowa     pełny tekst

  Labor, employment, and social policies in the EU enlargment process : changing perspectives and policy options
  karta katalogowa

  Never too late to get together again. Turning the Czech and Slovak customs union into a stepping stone to EU integration
  karta katalogowa     pełny tekst

  On the road to EU accession
  karta katalogowa     pełny tekst

  Poland. Complying with EU environmental legislation
  karta katalogowa     pełny tekst

  Poland. Growth, employment and living standards in pre-accession Poland
  karta katalogowa     pełny tekst

  Poland: country economic memorandum. Reform and growth on the road to the EU
  karta katalogowa     pełny tekst

  Price support at any price? Costs and benefits of alternative agricultural policies for Poland
  karta katalogowa     pełny tekst

  Progress toward the unification of Europe
  karta katalogowa     pełny tekst

  Ready for Europe: public administration reform and European Union accession in Central and Eastern Europe T/466
  karta katalogowa     pełny tekst

  Regional and international trade policy: lessons for the EU accession in the rural sector
  karta katalogowa     pełny tekst

  The role of forein direct investment and trade policies in Poland's accession to the European Union
  karta katalogowa

  Slovak Republic: a strategy for growth and European integration
  karta katalogowa     pełny tekst

  Slovak Republic - joining the EU. A development policy review
  karta katalogowa     pełny tekst

  Structural change in the farming sectors in Central and Eastern Europe. Lessons for EU accession-Second World Bank/FAO Workshop, June 27-29, 1999
  karta katalogowa     pełny tekst

  Taxing capital income in Hungary and the European Union
  karta katalogowa     pełny tekst

  Transition : the first ten years : analysis and lessons for Eastern Europe and the former Soviet Union
  karta katalogowa     pełny tekst

  Winners and losers of EU integration: policy issues for Central and Eastern Europe
  karta katalogowa     pełny tekst

Anna Osiewalska

    Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK