BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Sprawozdanie z konferencji

W dniach 4-6 czerwca 2007 r. odbyła się konferencja Kultura organizacyjna w bibliotece zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Problematyka kultury organizacyjnej była podzielona na kilka zasadniczych grup tematycznych:

  • pojęcia kultury organizacyjnej,
  • funkcji kultury organizacyjnej w bibliotece,
  • rodzajów kultur organizacyjnych,
  • organizacji przestrzeni bibliotecznej jako elementu kultury organizacyjnej,
  • wpływu kultury organizacyjnej na wizerunek biblioteki,
  • roli kultury organizacyjnej w zarządzaniu biblioteką,
  • wpływu kultury organizacyjnej na warunki pracy i satysfakcję zawodową bibliotekarzy.

Zaprezentowano 40 referatów na 7 sesjach.

Konferencja odbyła się w nowym - oddanym do użytku zaledwie dwa lata temu - budynku Biblioteki. Otwierała ona cykl obchodów 10-lecia Uniwersytetu Białostockiego.

Siedmiokondygnacyjny, Budynek Biblioteki, który mieliśmy okazję zwiedzić, budowany od 1999 roku przez 6 lat, jest świetnym miejscem pracy dla klientów-czytelników, ale także dla pracowników. Te dwie strefy są od siebie oddzielone (!). W budynku jest 6 czytelń, kabiny do pracy indywidualnej i szereg pracowni specjalistycznych dla pracowników Biblioteki. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana i pracuje w systemie ALEPH.

W ramach programu konferencji mieliśmy także okazję obejrzeć zespół pałacowy Branickich, w którym mieści się obecnie Akademia Medyczna, a także Muzeum Ikon w Supraślu.

Anna Sokołowska-Gogut

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK