BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści


Seria publikacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: O co pytamy najczęściej

Rolnictwo
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 76 s.

Opracowanie porusza tematykę polityki rolnej i rolnictwa w Unii Europejskiej. Przedstawiono również podstawowe dane dotyczące funduszy pomocowych dla rolnictwa oraz zmian w polskiej polityce rolnej po wejściu do Unii Europejskiej. Informacje przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi.


Polityka socjalna
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 63 s.

Publikacja zawiera informacje na temat polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej. W formie pytań i odpowiedzi przedstawiono zagadnienia opieki i świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej. Zaprezentowano również zmiany w polskim systemie opieki socjalnej po przystąpieniu Polski do struktur unijnych.


Rynek wewnętrzny
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 70 s.

Opracowanie dotyczy funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej. Przedstawiono kwestie regulacji prawnych w różnych działach gospodarki. Poruszono również problem dostosowania polskiego rynku do wymogów Unii Europejskiej. Zagadnienia przedstawione są w formie pytań i odpowiedzi.


Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 88 s.

Publikacja zawiera informacje na temat polityki konkurencji, działania przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej w Unii Europejskiej. Wyjaśniono również kwestie związane z wejściem Polski do strefy euro. Informacje ujęto w formie pytań i odpowiedzi.


Energia, regiony, transport
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 74 s.

Piąta część serii "O co pytamy najczęściej" poświęcona jest tematyce polityki energetycznej, transportowej i regionalnej w Unii Europejskiej. Przedstawiono również zmiany w Polsce w tych dziedzinach po przystąpieniu do UE.


Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 83 s.

Opracowanie zawiera pytania i odpowiedzi dotyczące praw i ochrony konsumentów, ochrony środowiska, systemu opieki zdrowotnej oraz artykułów i rynków żywnościowych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Przedstawiono również zmiany, jakie dokonają się w tych dziedzinach w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prezentowane pytania były kierowane przez osoby prywatne drogą elektroniczną lub pocztową do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej


Podatki, stosunki zewnętrzne, unia celna
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003.- 71 s.

Opracowanie stanowi zbiór pytań i odpowiedzi pogrupowanych tematycznie dotyczących podatków, stosunków zewnętrznych i polityki celnej Unii Europejskiej. Zamieszczone pytania kierowane były najczęściej przez osoby prywatne, drogą elektroniczną lub pocztową do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.


Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 92 s.

Publikacja prezentuje politykę oświatową i kulturalną w Unii Europejskiej. Przedstawiono również kwestie związane z programami edukacyjnymi prowadzonymi przez Komisję Europejską. Zamieszczono także informacje na temat społeczeństwa informacyjnego i sportu w krajach Unii Europejskiej.


Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 72 s.

Opracowanie zawiera informacje na temat podstawowych zagadnień związanych z obywatelstwem europejskim oraz prawami i obowiązkami obywatela UE. Przedstawiono również zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnienia dotyczące polityki wewnętrznej Unii Europejskiej.


Polska a Unia Europejska
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.- 71 s.

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu integracji Polski z Unią Europejską. Przedstawiono informacje dotyczące polityki negocjacyjnej rządu, funduszy pomocowych po przystąpieniu do UE oraz polityki informacyjnej dotyczącej członkostwa Polski w UE. Problemy te przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi.

Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr Ns1/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK