BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Sprawozdanie z konferencji

W dniach 20-22 września 2006 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca języka haseł przedmiotowych KABA: Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość.

Organizatorami konferencji byli Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej w Lublinie oraz Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

W konferencji uczestniczyli bibliotekarze tworzący i stosujący w praktyce język KABA, przedstawiciele Centrum NUKAT i Ośrodka KABA, pracownicy naukowi, a także bibliotekarze stosujący w swoich katalogach inne niż KABA języki informacyjno-wyszukiwawcze. Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie reprezentowała Danuta Domalewska z referatem Język haseł przedmiotowych KABA - aktualny stan badań. Konferencja przebiegała w czterech sesjach, a prelegenci wygłaszali referaty związane z tematyką sesji.

KABA w katalogach polskich bibliotek funkcjonuje już od ponad dziesięciu lat, tak więc można dokonywać pewnych ocen języka, zarówno z punktu widzenia bibliotekarzy jak i użytkowników. Wśród tematów omawianych w trakcie konferencji wiele miejsca poświęcono wykorzystaniu JHP KABA w lokalnych katalogach, schematom zachowań użytkowników języka i efektywności wyszukiwawczej w omawianym języku. Uczestnicy konferencji mieli też okazję wysłuchać wystąpienia przedstawiciela Ośrodka RAMEAU w Bibliotece Narodowej Francji prezentującego temat Rameau, bilans i perspektywy. Język KABA w swoim założeniu jest kompatybilny z językiem Rameau, a także z językiem LCSH, dla czytelnika nie znającego języka polskiego oznacza to możliwość poszukiwania literatury w języku francuskim i angielskim.

W ramach konferencji prezentowały się też firmy przedstawiające nowoczesne metody archiwizacji i napraw książek oraz system ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych.

Organizatorzy konferencji zorganizowali też program turystyczny polegający na zwiedzaniu Kazimierza, a także rejs statkiem „Kazimierz Wielki”.

Osoby zainteresowane treścią referatów odsyłam do materiałów konferencyjnych zamieszczonych w czasopiśmie EBIB, dostępnym także ze strony domowej Biblioteki AE.

Danuta Domalewska

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK