BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści


CRACOVIANA

Baza "Cracoviana", stanowiąca część zasobów Oddziału Informacji Naukowej biblioteki jak wiadomo zawiera interesujący zbiór wydawnictw o Krakowie. Także dla studentów - przyszłych ekonomistów nie jedna pozycja z tego księgozbioru okazać się może ciekawą lekturą i źródłem poszerzania swoich wiadomości o naszym mieście i jego bogatej historii - zaś w czasie "okienek" pomiędzy zajęciami stanowić może pożyteczną odmianę. To znakomite i jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o Krakowie; od czasów zamierzchłych do współczesnych, od zagadnień związanych z licznymi zabytkami, życiorysami znanych, zasłużonych dla Krakowa osobistości, poprzez opis dziejów miasta i okolic w czasie konfliktów wojennych, zaborów i powstań niepodległościowych, aż po kulinaria (sic!). Unikatowa część zbioru, to stare pozycje XIX-wieczne, z początku wieku XX i okresu II Rzeczypospolitej. Jedną z ciekawszych książek-staroci jest "Urządzenie Służby Żandarmeryi m. Wolnego Krakowa i jego Okręgu", z okresu istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej. Absolutną perełkę stanowi wydawnictwo IKC z 1939 r. pt. 20-lecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, wychodzące co prawda tematycznie poza ramy naszego województwa, ale niezwykle rzadkie (ostatnie z egzemplarzy składano już po wkroczeniu hitlerowców do Krakowa w 1939 r.). Jest to więc prawdziwy "biały kruk".

Gros kolekcji to jednak pozycje współczesne, wśród których wymienić można np. znaną opowieść o Piwnicy pod Baranami Joanny Olczak-Ronikier, znakomitą "Ikonografię Rynku Głównego w Krakowie" Jerzego Banacha, "Kronikę Krakowa" oraz liczne albumy poświęcone krakowskim zabytkom. Do tych ostatnich należą m.in. piękne wydawnictwa albumowe Adama Bujaka i Stanisława Markowskiego, zawierające po mistrzowsku wykonane fotografie zabytków podwawelskiego grodu. Do godnych polecenia wydawnictw należą: "Austriackie gadanie, czyli Encyklopedia Galicyjska" pióra Mieczysława Czumy i Leszka Mazana oraz "150 lat dróg żelaznych w Galicji 1847-1997" tego ostatniego. Wśród wydawnictw stricte naukowych wymienić można wiekopomne kilkutomowe wydawnictwo pod redakcją naszego profesora, Jana M. Małeckiego, pt. "Dzieje Krakowa", czy niezwykle ciekawe pozycje z serii wydawnictw Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wyświetlające szereg nieznanych faktów z dziejów naszego miasta, bardzo zróżnicowane tematycznie i pod względem przedziałów czasowych. Podobne fascynacje spotkać można w wyjątkowych opracowaniach historyka sztuki - Michała Rożka. W książce dotyczącej Kościoła Mariackiego jest opis i fotografie miejsc, gdzie nigdy nie docierała kamera, np. średniowiecznego dźwigu do ustawiania figur ołtarza mariackiego, znajdującego się na strychu tej bazyliki. Świetna monografia poświęcona Witowi Stwoszowi Marii Łodyńskiej- Kosińskiej, pt. "Stwosz - lata krakowskie 1477-1496" wnosi szereg nowych ustaleń dotyczących życiorysu tego artysty-rzeźbiarza. Wśród judaiców krakowskich wymienię tylko niezwykle wartościową pozycję pt." Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku".

Godną przestudiowania jest wielotomowa publikacja naukowa pt." Galicja i jej dziedzictwo". I wreszcie "Zjeść Kraków " specjalistów od sztuki kulinarnej - Roberta Makłowicza oraz Stanisława Mancewicza, z satyrycznymi rysunkami Andrzeja Zaręby.

Wśród zbiorów znaleźć można także niezwykle cenne opracowania dotyczące architektury Krakowa (w tym także Jacka Purchli), szereg pozycji mających charakter przewodników, wydawnictwa albumowe poświęcone Janowi Pawłowi II (np. piękny album pt. "Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim") oraz inne.

Okresowi okupacji niemieckiej, a ściślej naukowcom - ofiarom słynnej "Sonderaktion Krakau" poświęcono pozycję pt. "Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939" pod redakcją Leszka Hajdukiewicza. "Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu" to obszerna monografia dotycząca ważniejszych zabytków wawelskich, z piękną ikonografią, pod redakcją Jerzego Szablowskiego.

Do zupełnie nowatorskich, zaskakujących swoją innowacyjnością należą zbiory na płytach kompaktowych, spośród któych wymienię tylko wirtualną rekontrukcję Krakowa z okresu romańskiego, gdzie podczas prezentacji dysku ulega się złudzeniu cofnięciu w czasie i przestrzeni o blisko tysiąc lat wstecz.

Aktualną informację o najważniejszych Cracovianach za dany rok prowadzi periodyk pt. "Książki o Krakowie i województwie małopolskim", wydawany przez Bibliotekę Publiczną w Krakowie, dostępny także w Oddziale Informacji Naukowej. Jest to o tyle istotne, gdyż nasz zbiór ze względów oczywistych nie może pokrywać w stu procentach ukazujących się wydawnictw, tak ciągłych, jak i zwartych o tej tematyce. A zatem życzymy przyjemnej lektury!

Roman Garbacik

    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK