BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści


Wystawy organizowane w Bibliotece Głównej

EUGENIUSZ KWIATKOWSKI I JEGO DZIEŁO 2002 - Rok Eugeniusza Kwiatkowskiego


W sali wystawowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej (pok. 208) od 23 kwietnia br. czynna jest wystawa poświęcona temu wybitnemu mężowi stanu. Zgromadzono część jego publikacji oraz wydawnictwa, w tym monografie podsumowujące ogromny jego dorobek. Eugeniusz Kwiatkowski żył w latach 1888-1974, a jego wiekopomne dzieło to budowa Gdyni. Przyczynił sie także do rozwoju floty handlowej, konsekwentnie prowadząc politykę morską w II RP. Był współtwórcą COP-u.

"Naród, który nie ma treści życia, który nie realizuje nowych koncepcji, który nie czuje rezultatów swoich wysiłków, który nie walczy, nie zwycięża - musi cofać się w rozwoju, musi być zepchnięty przez inne narody na niższy szczebel cywilizacji" - tę myśl przed laty sformułował Eugeniusz Kwiatkowski, chemik z wykształcenia, chociaż jego prawdziwą pasją stała się działalność gospodarcza. W czasie pełnienia licznych obowiązków publicznych, 1926-1930 ministra przemysłu i handlu, 1935-1939 wicepremiera i ministra skarbu, 1945-1947 kierownika Delegatury Rządu do spraw Wybrzeża naczelną ideą jego postępowania była chęć doprowadzenia Polski do gospodarczego rozkwitu. Łączył w sobie cechy działacza gospodarczego, męża stanu, pasjonata, romantyka i praktyka zarazem, wyróżniał się erudycją i bogatą osobowością.

Najważniejszym przedsięwzięciem gospodarczym w latach 1926-1930 była budowa portu i miasta Gdyni. Z inspiracji Kwiatkowskiego już 2 lipca 1926 r. rząd podpisał z Konsorcjum Francusko - Polskim nowy specjalny protokół regulujący dotychczasowe kwestie sporne. Dzięki temu do końca 1929 r. wybudowano w porcie falochrony, część basenów i wiele instalacji towarzyszących (składy portowe, urządzenia przeładunkowe), rozpoczęto też budowę nowoczesnej łuszczarni ryżu i dużej chłodni eksportowej. W roku 1926 przyznano Gdyni prawa miejskie. Rozpoczęto budowę portu rybackiego, gmachu Urzędu Marynarki Handlowej, przeprowadzono sieć elektryfikacyjną w porcie. Założono Szkołę Morską. Aby stworzyć właściwy klimat dla rozbudowy polskiej floty, Kwiatkowski zintensyfikował działalność tzw. Komitetu Floty Narodowej.

Z okazji "Dni Morza" w czerwcu 1938 r. Kwiatkowski złożył w prasie oświadczenie: "Po stuleciu niewiary we własne siły odzyskaliśmy bezcenny skarb - świadomość, że nie tylko możemy bić wroga na polu bitwy (...) , ale również możemy rozwiązywać pomyślnie wielkie zadania gospodarcze i kulturalne. Toteż jestem najgłębiej przekonany, że bez Gdyni nie skonkretyzowałaby się w Polsce idea Centralnego Okręgu Przemysłowego".

Po wojnie zaproszono Eugeniusza Kwiatkowskiego do kraju, zlecając mu sprawy związane z Wybrzeżem. Po kilku latach jednak jako "politycznie niepewny" otrzyma_ dymisję, również w sejmie starano się zagłuszyć jego głos, marginalizując jego osiągnięcia i spychając na boczne tory. Tuż przed śmiercią nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Po jego śmierci władze starały się przemilczeć fakt, iż Eugeniusz Kwiatkowski służył w legionach i POW, pominęły jego ideową więź z Józefem Piłsudskim oraz przywiązanie do wartości chrześcijańskich. 28 sierpnia 1974 r. trumnę ze zmarłym wystawiono w kaplicy Wazów Katedry Wawelskiej. Kardynał Karol Wojtyła powiedział wówczas: "Logika tego życia wymaga, żeby modlitwa za jego duszę popłynęła z wawelskiej katedry". W domu gdzie mieszkał przez ostatnie lata życia, w Krakowie przy al. Słowackiego 8 umieszczono pamiątkową tablicę. Na mocy uchwały Sejmu III RP rok 2002 ogłoszono rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Roman Garbacik
Stałe miejsce w gablotach w holu drugiego piętra zajmują nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego oraz comiesięczne wystawy organizowane przez Czytelnię Europejską. Prezentowane pozycje, dobierane tematycznie, pochodzą ze zbiorów Czytelni oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej. Z okazji dnia Schumana - 9 maja - została zorganizowana ekspozycja upamiętniająca Ojca Zjednoczonej Europy. Nowości dostępne w księgarni również można oglądać w holu wystawowym.

    Biuletyn Informacyjny nr 19/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK