BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści


Nowości książkowe


Poniżej przedstawiamy najnowsze książki zakupione do zbiorów Biblioteki Głównej w okresie od lipca do października 2002 roku.0 Śliwiński Adam : Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja.
Warszawa : POLTEXT, 2002. – 272 s.
ISBN 83-88840-22-3

Niniejsza publikacja jest kolejną z serii : Ubezpieczenia . Autor przedstawia m.in. szeroką charakterystykę ryzyka w ubezpieczeniach na życie, techniczne narzędzia oceny ryzyka śmierci, podstawowe metody aktuarialne kalkulacji składek netto w ubezpieczeniach długoterminowych, tabele trwania życia. Książka adresowana jest do osób zajmujących się oceną i kalkulacją ryzyka, pośredników i agentów ubezpieczeniowych, a także studentów kierunków ubezpieczeniowych.
Rashid Ahmed : Talibowie.
Kraków : Wydaw. Znak, 2002. – 415 s.
ISBN 83-240-0150-6

Atak na nowojorski World Trade Center był początkiem końca ruchu talibów i momentem przełomowym w kształtowaniu się stosunku Zachodu do ugrupowań terrorystycznych z najuboższych regionów świata. Cały świat zadaje sobie pytanie, dlaczego tego rodzaju ruchy powstają, jakie sobie stawiają cele i jak je realizują. Ahmed Rashid jest dziennikarzem zajmującym się tematyką afgańską. Przedstawia historię reżimu talibów na tle politycznym, społecznym, religijnym i gospodarczym. Rysuje sylwetki tajemniczych talibskich przywódców, śledzi ich militarne poczynania i tłumaczy specyfikę ich interpretacji islamu.
0Kozioł Leszek : Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno - organizacyjne.
Warszawa - Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. – 320 s.
ISBN 83-01-13786-X

Autor książki jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownikiem Zakładu Podstaw Zarządzania. Praca pokazuje że kluczowym czynnikiem sukcesu firmy jest efektywny system motywowania pracowników. Autor przedstawia nam wiedzę o narzędziach, technikach i procedurach projektowania, budowania i doskonalenia takiego systemu, dostosowanego do polskich realiów gospodarczych.

0Limański Andrzej, Śliwińska Krystyna : Marketing : zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.
Warszawa : Difin, 2002. – 376 s.
ISBN 83-7251-290-6

Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu marketingu jako dyscypliny o mikro- i makroekonomicznych zjawiskach funkcjonujących na rozwiniętym rynku gospodarki towarowo-pieniężnej. Autorzy napisali ten podręcznik dla studentów uczelni ekonomicznych. Odbiorcami książki mogą być także osoby, które prowadzą działalność biznesową i chcą zapoznać się z podstawami teoretycznymi oraz możliwościami zastosowania tej wiedzy w praktyce. Zamieszczone w tekście liczne przypisy i zalecana literatura przedmiotu mogą służyć pogłębionej pracy z podręcznikiem.

Kondrat Mariusz : Znaki towarowe w internecie.
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2001. – 237 s.
ISBN 83-7284-023-7

Książka jest analizą zagadnień prawnych związanych ze znakami towarowymi w internecie. Znaki towarowe uzyskują dodatkowe znaczenie, ze względu na częste ich używanie w przeszukiwarkach. Opierając się na analizach stosunkowo bogatego dorobku orzecznictwa amerykańskiego oraz europejskiego, autor publikacji proponuje ewentualne rozwiązania podobnych dylematów prawnych na gruncie prawa polskiego.


0Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne. Red. Szewczyk Ryszard.
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. – 148 s.
ISBN 83-88597-70-1

Książka jest pracą zbiorową zespołu pracowników Katedry Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Praca przedstawia bank jako sojusznika przedsiębiorstwa w wielu sferach działalności zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentowanym zagadnieniom towarzyszą przykłady i schematy ilustrujące przebieg rozliczeń z bankiem. Książka jest cennym przewodnikiem dla menedżerów oraz studentów finansów i bankowości.

Rau Zbigniew : Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. – 422 s.
ISBN 83-7333-104-2

Zbigniew Rau jest oficerem zatrudnionym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakości, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz zagadnieniach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Książka jest zmienioną i skróconą wersją rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku przestępczości zorganizowanej i metodom jej zwalczania. Praca oparta jest na obszernych badaniach empirycznych.Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK