BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Bazy testowe w BG AE (styczeń-maj 2007)

Dzięki uprzejmości, a zapewne także nadziei na zakup przez naszą Bibliotekę, producentów baz danych i serwisów on-line mieliśmy możliwość udostępnienia naszym użytkownikom od początku roku wielu ciekawych źródeł elektronicznych. W większości przypadków okres ich testowania wynosił jeden miesiąc – czas wystarczający, żeby zapoznać się z ich zawartością i przydatnością dla studentów i pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej. Bazy te udostępnialiśmy zwyczajowo na terenie kampusu AE, a także, w większości przypadków, w trybie autoryzowanego dostępu z domu dla pracowników Uczelni. Oto ich wykaz w porządku chronologicznym, w jakim były udostępniane.

Factiva
http://www.factiva.com/

Serwis udostępniający zawartość ponad 9000 źródeł informacji ze 152 krajów, w 22 językach (także w języku polskim). Factiva oferuje m.in. serwisy agencyjne Reuters i The Associated Press, numery archiwalne i bieżące najważniejszych światowych i lokalnych dzienników oraz archiwalne i bieżące raporty finansowe firm z ponad 4000 stron internetowych.

RefWorks
http://www.refworks.com

Zestaw narzędzi do zarządzania bibliografią załącznikową oraz bazami danych. Pozwala tworzyć swoje własne bazy bibliograficzne oraz organizować dane w celu wykorzystania we własnych pracach naukowych. Za pomocą RefWorks można z łatwością importować rezultaty wyszukiwań oraz odnośniki m.in. z baz danych EBSCO, ProQuest oraz niektórych katalogów OPAC. Zgromadzone przy użyciu programu dane można eksportować w różnych formatach.Producenci bazy zaoferowali także trzy interaktywne szkolenia w zakresie obsługi programu, w których mogli wziąć udział bibliotekarze i pracownicy Uczelni.

Research for Libraries
Pakiet czterech baz, w skład których wchodzą:
  Business Insights
  http://www.globalbusinessinsights.com/

  Baza 100 najbardziej poszukiwanych raportów na temat szeroko pojętej dziedziny zarządzania w kluczowych dziedzinach gospodarki światowej. Raporty analizują dynamikę rynkową i oceniają zasoby kluczowych przedsiębiorstw, jak również prezentują przewidywania dotyczące wielkości danego rynku i szanse na jego dalszy rozwój.

  Butler Group
  http://www.butlergroup.com/

  Grupa Butler powstała w 1990 roku i od tego czasu pomaga firmom na całym świecie wykorzystać zmiany i ulepszenia w dziedzinie najnowszych technologii. Butler Group jest ceniona w kręgach akademickich za swoje niezależne opinie i badania oraz innowacyjne spojrzenie na wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

  Marketline Business Information Centre
  http://library.marketlineinfo.com/

  Centrum Informacji Biznesowej MarketLine oferuje wszechstronną bazę raportów, notowań i wiadomości na temat najważniejszych branż na świecie. MarketLine składa się z ponad 200 000 stron danych o globalnych firmach i branżach.

  Productscan
  http://www.productscan.com

  Productscan Online to największa na świecie internetowa baza danych o nowych produktach konsumenckich, które pojawiają się na rynku. Baza zawiera informacje o ponad 10 000 produktów z sektora napojów, żywności oraz artykułów higieny osobistej. Baza ceniona przez światowe koncerny medialne i marketingowe.
CEIC
http://www.ceicdata.com/

Statystyczna baza będąca nowym produktem firmy Euromoney, twórcy popularnego w naszej Bibliotece serwisu ISI Emerging Markets.

BestofBiz
http://www.bestofbiz.com/

Swoistego rodzaju elektroniczna encyklopedia biznesu stworzona przy współpracy z London Business School. Umożliwia dostęp do najnowszej wiedzy i badań w dziedzinie zarządzania, podaje praktyczne wskazówki w zakresie działań w różnych rejonach biznesu oraz udostępnia doświadczenia i wiedzę najlepszych na świecie praktyków i teoretyków zarządzania.

Bazy Proquest-CSA
http://www.csa.com/

Pakiet baz, w skład których wchodzą:
  CSA Illustrata Natural Science
  Unikatowa baza danych oferująca dostęp do zindeksowanych tabel, danych liczbowych, map, grafów, tablic oraz innych obrazów zawartych w artykułach dotyczących nauk przyrodniczych. Baza zawiera tabele oraz dane liczbowe z ponad 1000 czasopism czołowych wydawców oraz posiada ponad 1 milion zindeksowanych obrazów.

  CSA Sociological Abstracts + FullText
  Baza zawierająca abstrakty i pełne teksty (128 000) artykułów z socjologii, religioznawstwa i psychologii społecznej.

  CSA Worldwide Political Science Abstracts + FullText
  Baza zawierająca abstrakty i pełne teksty (100 000) artykułów z zakresu nauk politycznych.

  PAIS International
  Baza z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obejmuje takie zagadnienia jak polityka socjalna, zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja publiczna, nauki polityczne i inne zagadnienia społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów prawnych.
Ebrary
http://www.ebrary.com/corp/

Elektroniczna biblioteka zawierająca ok. 30 000 książek pełnotekstowych zgromadzonych w kolekcje z zakresu m.in. historii, prawa, edukacji, nauk politycznych i społecznych. W pełnej wersji bazy dostępnych jest 120 000 e-książek.

World Competitiveness Yearbook
http://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm

Baza, przygotowana przez szwajcarski Institute for Management Development (Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Rozwoju) zawiera klasyfikację i analizę zdolności poszczególnych państw do sprostania warunkom międzynarodowej konkurencji. Ranking sporządzany jest corocznie na podstawie wskaźników dotyczących wyników gospodarczych, efektywności rządu w polityce gospodarczej, efektywności przedsiębiorstw oraz stanu infrastruktury.

Jak widać, nasi użytkownicy mieli możliwość w ciągu pięciu miesięcy tego roku zapoznać się ze sporą liczbą ciekawych zasobów elektronicznych. Mamy nadzieję, że ich udostępnienie umożliwiło wszystkim zainteresowanym orientację w najnowszej ofercie baz danych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Na zakończenie chciałbym wymienić produkt, który od stycznia 2007 roku, dzięki inicjatywie Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr. hab. Janusza Teczke, został zakupiony i udostępniony pracownikom naukowym naszej Uczelni.

Pakiet Baz Danych dla Naukowców

Trzy bardzo interesujące bazy danych przeznaczone dla środowisk naukowych. Pierwsza z nich, Community of Scholars, dostarcza szczegółowe informacje odnośnie ponad 1 miliona naukowców spośród 200 dziedzin naukowych z 10 krajów świata. Dzięki naszym staraniom, umieszczone zostaną również dane dotyczące wybranych pracowników naszej Uczelni z tytułem profesora.

Druga baza, COS Funding Opportunities, dostarcza informacje o grantach dostępnych na różne cele, takie jak praca badawcza, współpraca, podróże, rozwój, konferencje, fellowships oraz zakup narzędzi (wyposażenia).

I wreszcie baza PapersInvited - największy na świecie serwis Calls for Papers, system alertowy (powiadamiający) dla zbliżających się konferencji oraz wydań specjalnych. Alerty zawierają szczegółowe informacje o organizatorach konferencji oraz ostateczny termin zgłaszania referatów. Baza umożliwia kontakt pomiędzy wydawcami, organizatorami konferencji a naukowcami. Jest aktualizowana 3 razy w miesiącu. Najnowsze informacje o zaproszeniach do składania referatów umieszczamy w specjalnej zakładce na stronie naszej Biblioteki:
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/index.php?Link=80.

Aureliusz Potempa

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK