BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Najnowsze publikacje Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej
Książki:

Terminology of Vocational Training Policy. A Multilingual Glossary for an Enlarged Europe
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 205 s.

Glosariusz zawiera kluczowe terminy z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Publikacja jest owocem współpracy służb translatorskich i pracowników merytorycznych Cedefop oraz grupy partnerów Centrum. Glosariusz zawiera hasła w sześciu językach (angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, węgierskim i polskim).

Guidance Policies in the Knowledge Society. Trends, Challenges and Responses Across Europe. A Cedefop Synthesis Report
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 133 s.

Przedstawiono zagadnienia związane z doradztwem w dziedzinie szkoleń, dokształcania i edukacji. Opisano potrzeby dorosłych, młodzieży i bezrobotnych w dziedzinie doradztwa. Podkreślono również znaczenie poradnictwa w zakresie kształtowania kariery zawodowej.

Learning through Work Experience for the Knowledge Economy. Issues for Educational Research and Policy
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 136 s.

Opracowanie przedstawia osiągnięcia w reformowaniu polityki europejskiej odnoszącej się do doświadczeń zawodowych. Przedstawiono nowe narzędzie analityczne - typologię kształcenia poprzez pryzmat doświadczenia zawodowego. Podkreślono również istotę jakości kształcenia zawodowego.

E-learning for Teachers and Trainers. Innovative Practices, Skills and Competences
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 130 s.

Raport ma na celu przedstawienie zmieniającej się roli nauczycieli i szkoleniowców w procesie dostarczania wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii. W tym celu Cedefop przeprowadził badania służące wyłonieniu słabych stron procesu nauczania.

Learning for Employment. Second Report on Vocational Education and Training Policy in Europe
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 216 s.

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu polityki kształcenia zawodowego i szkoleń w Unii Europejskiej. Celem publikacji jest zapoczątkowanie debaty nad rozwojem i reformą edukacji zawodowej i polityki szkoleń w Europie. Autorzy proponują implementację procedury ze wskaźnikami w celu monitorowania postępów, wymiany informacji i doświadczeń oraz dokonania przeglądu działań w krajach członkowskich.

ICT Practitioner Skills and Training: Graphic Arts and Media Sector / Hans Danielson; Anastasios E. Politis
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 87 s.

Opracowanie jest poświęcone praktykowaniu umiejętności i kształcenia w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji (ICT), w tym wypadku odnoszące się do grafiki i sektora mediów. Niniejszy raport bada związki i oddziaływania między profilami pracy ICT i umiejętnościami związanymi z grafiką i mediami. Omawia również powiązania grafiki, mediów oraz technologii informacyjnej (IT) i Technologii Informacji i Komunikacji (ICT) a także znaczenie zrozumienia terminologii związanej z tytułem publikacji.

ICT Practitioner Skills and Training: Banking and Financial Services / Alessandro Castelli
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 98 s.

Opracowanie jest poświęcone praktykowaniu umiejętności i kształcenia w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji (ICT), w tym wypadku odnoszące się do bankowości i usług finansowych. Niniejszy raport omawia sytuację w obszarze bankowości i finansów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i profilu pracy w Technologii Informacji i Komunikacji (ICT) we Włoszech i Francji. Badanie odzwierciedla informacje i propozycje od firm, stowarzyszeń i instytucji kształcących.

Lifelong Learning: Citizen's Views in Close-up. Findings from a Dedicated Eurobarometer Survey / Mossoux Anne-France, Larson Anne, Chisholm Lynne
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 152 s.

Publikacja opiera się na danych zebranych przez Eurobarometr dotyczących obowiązku szkolnego w krajach Unii Europejskiej. Badania przeprowadzone na początku 2003 roku przedstawiają punkt widzenia badanych ludzi na wiele zagadnień związanych z kształceniem obowiązkowym, edukacją i zatrudnieniem.

PROFF - Professionalisation of VET Teachers for the Future / Pia Cort, Auli Härkonöen, Kristina Volmari
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 66 s.

Raport opisuje wyniki wprowadzonego projektu PROFF (Proffesionalisation of VET teachers for the future). Celem programu było określenie wymagań stawianych nauczycielom kształcącym w dziedzinie doskonalenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej. Obecnie wymagania te są dużo większe niż dotychczas.

Czasopisma:

Work Programme - CEDEFOP
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Informator o planowanych projektach i programach podjętych w ramach działań Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Działania te idą w trzech kierunkach: promowania kształcenia ustawicznego, rozwoju programów kształcenia zawodowego i szkolenia pracowników oraz kształtowania polityki informacyjnej na temat działalności instytucji.

Vocational Training. European Journal
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Kwartalnik wydawany przez CEDEFOP, poświęcony zagadnieniom promocji i rozwoju edukacji zawodowej i szkoleń. Na łamach czasopisma dochodzi do wymiany informacji i doświadczeń z zakresu szkoleń zawodowych. Każdy artykuł posiada abstrakt.

Lifelong Learning Bibliography: a European VET Perspective
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Bibliografia odnotowuje publikacje i dokumenty na temat kształcenia ustawicznego. Kluczowe zagadnienia objęte bibliografią to m. in. rozwój umiejętności, zasoby ludzkie i finansowe, innowacje w dziedzinie nauczania i kształcenia. Publikacja jest drukowanym odpowiednikiem bibliografii w wersji on-line (dostęp po uprzedniej rejestracji).

Magdalena Bednarek
Anna Łazarczyk
Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK