BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści


Ze zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej - Publikacje z serii: Twoje prawa i obowiązki podczas poruszania się po terytorium Unii Europejskiej

Seria broszur skierowanych do obywateli Polski, którzy korzystając z zasady swobodnego przepływu osób, będą podróżować, podejmować pracę oraz/lub zamieszkiwać na terytorium innego państwa unijnego.

Ubezpieczenia w pigułce
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 80 s.
Broszura zawiera informacje i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to przewodnik dla tych, którzy podróżując i pracując w krajach Wspólnoty podlegać będą różnym systemom ubezpieczeń społecznych.

Tekst broszury w pdf

W którym kraju jesteś ubezpieczony
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 48 s.
Broszura przybliża przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych oraz przedstawia zasady, według których ustala się kraj, w którym powinno się podlegać ubezpieczeniu.

Tekst broszury w pdf

Opieka zdrowotna
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 80 s.
Broszura zawiera informacje na temat zakresu świadczeń leczniczych, które przysługują członkom Wspólnoty oraz określa jakie formalności należy spełnić, aby skorzystać z tych świadczeń.

Tekst broszury w pdf

Świadczenia rodzinne
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 44 s.
W broszurze omówiono zasady przyznawania i otrzymania prawa do świadczeń rodzinnych, w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia przemieszcza się na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tekst broszury w pdf


Poszukiwanie pracy i bezrobocie
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 44 s.
Broszura zawiera podstawowe informacje w zakresie wymogów jakie powinna spełnić osoba wyjeżdżająca za granicę w celu poszukiwania pracy, jakimi powinna posługiwać się dokumentami oraz gdzie po przyjeździe powinna się stawić w celu uzyskania zasiłku i innej pomocy.

Tekst broszury w pdf

Emerytury i renty
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 48 s.
Broszura przedstawia zasady przyznawania uprawnień do emerytury osobom, które pracowały w różnych krajach Wspólnoty. Zawiera również informacje na temat dokumentów oraz formularzy wymaganych do przyznania powyższych świadczeń.

Tekst broszury w pdf

Choroba i macierzyństwo, świadczenia pieniężne
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2002.- 36 s.
Broszura opisuje zasady i procedury na podstawie jakich zostają przyznawane świadczenia z tytułu choroby i urodzenia dziecka. Zawiera informacje o formularzach koniecznych do ubiegania się o świadczenie chorobowe i macierzyńskie.

Tekst broszury w pdf

Niniejsze publikacje oraz inne materiały na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego
Centrum Dokumentacji Europejskiej

Magdalena Bednarek, Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK