BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Drodzy Czytelnicy,

Numer otwierają rozważania na temat zawodu bibliotekarza i jego wizerunku wśród czytelników, szczególnie młodych. Koresponduje z tym artykuł na temat zarządzania relacjami z klientami w bibliotekach naukowych. Pokazujemy także, jakie bazy danych testowaliśmy w pierwszych pięciu miesiącach 2007 roku. Ponadto publikujemy dwa artykuły o charakterze poradnikowym dotyczące naukowych źródeł informacji w Internecie oraz tworzonej w naszej Bibliotece bazy GOSPODARKA.

W dalszej części prezentujemy sprawozdania z aktywności pracowników Biblioteki poza murami naszej Uczelni. Znajdą tu Państwo relacje z konferencji, szkoleń, warsztatów i staży zawodowych. Tradycyjnie sporo miejsca poświęcamy na prezentację nowych nabytków Biblioteki. Oprócz stałych rubryk omawiających nowe czasopisma, pozycje książkowe, czy nabytki Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz bibliotek depozytowych, po raz pierwszy przedstawiamy nowości Biblioteki Cyfrowej.

Ponadto w numerze streszczenie prac Rady Bibliotecznej, sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2006 roku, a także wydzielone sprawozdanie dotyczące działalności dydaktycznej Biblioteki. Nie mogło zabraknąć naszych stałych rubryk – Wyciągnięte z sieci tym razem zawiera informacje na temat Cyfrowej Biblioteki Narodowej, Czy wiesz, że... przedstawia nową bazę naszej Biblioteki, przybliżamy także sylwetkę zmarłego sto lat temu Juliana Dunajewskiego.

Zapraszam do lektury,

Anna Osiewalska
Sekretarz naukowy BG UEK

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK