BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn trochę nam się rozrasta. Jest to odbiciem dużej aktywności naszych bibliotekarzy tak w Bibliotece, jak i poza nią.

Zwraca uwagę spora ilość relacji ze spotkań, w których uczestniczyliśmy (otwarte zebrania naukowe, seminaria, konferencje). Dowiedzieć się z nich można wiele o tym, co dzieje się obecnie w bibliotekach i w otoczeniu bibliotek. W ten bibliotekarski nurt wpisują się też prace historyczne: szkic o dawnych bibliotekach Azji Wschodniej i migawka z dziejów ruchu wydawniczego w Polsce, opracowana na podstawie Przewodnika Bibliograficznego z 1906 roku.

Sporą część Biuletynu zajmują opracowania, w których chcemy zainteresować użytkowników Biblioteki naszymi zbiorami: unikatami z MRN-ów, dokumentami z archiwum Ruchu Europejskiego i ciekawszymi nabytkami, które wzbogaciły kolekcję główną i kolekcje specjalne w ostatnim półroczu. Użytkownikom polecamy też pierwszy - z zaplanowanego cyklu - artykuł ułatwiający krytyczną ocenę stron www.

Zapraszamy też do stałych rubryk, gdzie przedstawiamy: ogólnodostępne bazy cytowań (Wyciągnięte z sieci) oraz sylwetki urodzonych Sto lat temu Jerzego Giedroycia i Karola Estreichera juniora.

Ponadto w numerze: podsumowanie wystaw, które odbyły się w Bibliotece w roku 2006; ustalenia z ostatniej Rady Bibliotecznej i wprowadzone ostatnio w Bibliotece nowinki techniczne.

Zapraszam do lektury,

Anna Osiewalska
Sekretarz naukowy BG UEK

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK