BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści


Wstęp

Od 1997 roku funkcjonuje instytucja reprezentująca polskie biblioteki akademickie - Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW). Ideę utworzenia tej instytucji, jej bieżące problemy przybliża w swoim artykule jej uczestnik, dyrektor Anna Sokołowska-Gogut. Autorka przedstawia też powstałą niedawno stronę domową KDBSW, umiejscowioną jako podstrona witryny naszej Biblioteki (http://kangur.ae.krakow.pl).

Informacje bieżące z zakresu bibliotekarstwa zawiera również artykuł Jadwigi Pudełko, która pisze o ogólnopolskiej bazie POLSIGLE, utrzymywanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Baza, w której uczestniczy też nasza Biblioteka wprowadzając raporty z grantów, rejestruje tzw. szarą literaturę.

Polecamy także komunikat omawiający wyniki badań potrzeb użytkowników naszej Biblioteki, przeprowadzonych w grudniu 2003 roku przez studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
W numerze przypomniano opublikowany 100 lat temu artykuł przeglądowy piśmiennictwa ekonomicznego z lat 1901-1903.

Wśród rubryk stałych Biuletynu znalazły się, jak zwykle, nowości książkowe Biblioteki i depozytów. W przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej przedstawiło serię Twoje prawa i obowiązki podczas poruszania się po Unii Europejskiej.
Zamieszczono także informacje o wystawach zorganizowanych w BG w 2003 roku.
Bardziej szczegółowo opisano aktualną wystawę towaroznawczą pt. Czekolada - przysmak bogów (Urszula Cieraszewska).
Miłej lektury życzy i zaprasza do współpracy wszystkich pracowników BGAE

Anna Sławińska ;-)

    Biuletyn Informacyjny nr 23/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK