Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


STAŁE WYSTAWY NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH


Poniżej przedstawiamy najnowsze książki wydane przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Nowości te prezentowane są w Czytelni Głównej.

Mangione Thomas W.: Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 162 s. ISBN 83-01-12850-X

Niniejsza książka jest pierwszą na polskim rynku poświęconą w całości metodzie badań pocztowych. Badania pocztowe są bardzo popularną techniką ankietowania stosowaną w marketingu, socjologii i psychologii. Publikacja otwiera serię książek prezentujących najczęściej stosowane metody badań marketingowych.


Markowski Tadeusz.: Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 247 s. ISBN 83-01-12971-9

Samorządy miast stają przed koniecznością aktywnego włączenia się w procesy zarządzania ich rozwojem. Techniki i sposoby zarządzania w sektorze prywatnym coraz częściej znajdują zastosowanie w zarządzaniu aglomeracjami. Od menedżerów wymaga się głębokiej znajomości praw ekonomicznych rządzących współczesnym rozwojem miast. Potrzebna jest rzetelna wiedza w tym zakresie i takiej wiedzy dostarcza niniejsza publikacja.


Oręziak Leokadia.: Euro - nowy pieniądz. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 139 s. ISBN 83-01-12842-9

1 stycznia 1999 roku pojawiła się nowa waluta - euro. Będzie to druga po dolarze najważniejsza waluta świata. Obecnie we wszystkich krajach trwają przygotowania do stosowania tego nowego pieniądza. Waluta euro wymaga popularyzacji w Polsce, ze względu na oczekiwania jej szerokiego zastosowania jako waluty miedzynarodowej, jak również z uwagi na przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej.


Brealey Richard A., Myers Steward C. : Podstawy finansów przedsiębiorstw. T.1-2. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 763, 769-1467 s. ISBN 83-01-12727-9

Książka uważana jest za jeden z najlepszych podręczników wprowadzających w teorię i praktykę finansów korporacji. Pomaga poznać teorie i informacje na których oparte są właściwe decyzje finansowe, uczy jak korzystać z narzędzi stosowanych w zarządzaniu finansami.


Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Praca zbiorowa pod. red. Marii Cieślak. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 311 s. ISBN 83-01-12362-1

Zadaniem prognozowania gospodarczego jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji ekonomicznych. W publikacji zaprezentowano obszerny zbiór metod prognozowania, obejmujacy metody prognozowania pojedynczych szeregów czasowych i modele ekonometryczne, a także metody możliwe do wykorzystania w przypadkach występowania zmian jakościowych w kształtowaniu się procesów, krótkich szeregów czasowych i nowych zjawisk. Zakres przedstawionych metod odpowiada światowym osiągnięciom prognostyki.


Sikorski Czesław.: Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 300 s. ISBN 83-01-12915-8

Publikacja dotyczy "organizational behavior" ; przedmiotu wykładanego na uczelniach amerykańskich. Problematyka tego przedmiotu dotyczy związków pomiędzy cechami formalnych powiązań organizacyjnych a właściwościami członków organizacji. Jako dyscyplina naukowa zajmuje się badaniem jednostek i grup społecznych w systemie organizacyjnym. Celem tych badań jest rozwijanie teorii i modeli przydatnych do opisu i zrozumienia zachowań ludzi w organizacji oraz ich przewidywania. "Organizational behavior" jest uważany za jeden z podstawowych przedmiotów studiów menedżerskich i wkrótce także w Polsce będzie on jednym z elementów kształcenia w dziedzinie zarządzania.


Domański Tomasz, Kowalski Paweł.: Marketing dla menedżerów. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 358 s. ISBN 83-01-12475-X

Podręcznik obejmuje całokształt problematyki: marketingową orientację przedsiębiorstwa, marketing w strukturze organizacyjnej firmy, rolę informacji w zarządzaniu marketingowym, badania marketingowe oraz decyzje marketingowe związane z polityką produktu, politykę sprzedaży i promocji oraz planowanie działań marketingowych. Książka jest przeznaczona zarówno dla menedżerów pracujących już w przedsiębiorstwach, jak i dla studentów. Materiał zawarty w opracowaniu opiera się na wiedzy o polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, stąd różnorodność skali działania przezentowanych firm.

Elżbieta Kochan

Do góry