Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


NOWE BAZY W CZYTELNI KOMPUTEROWEJGospodarczy Atlas Polski '99

Gospodarczy Atlas PolskiProgram został podzielony na pięć części.
W części pierwszej zatytułowanej  Władza w Polsce - adresy i telefony znajdują się dane administracji rządowej RP oraz najważniejsze urzędy i agencje państwowe.
Część Jak skutecznie promować gminę? jest pomocna w opracowaniu strategii rozwoju oraz atrakcyjnym prezentowaniu gminy i regionu. W module Gminy, powiaty, województwa zawarte są dane teleadresowe, ekonomiczne, statystyczne wszystkich gmin i regionów w Polsce oraz wiele ciekawych ofert inwestycyjnych.
Firmy, oferty współpracy to baza danych o polskich przedsiębiorstwach poszukujących nowych partnerów handlowych. Specjalne Strefy Ekonomiczne prezentowane w ostatnim bloku podają informacje, które powinny zachęcić potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestowania w strefach.
Program w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.


Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski multimedialny

NiemieckiSłownik Langenscheidta jest nowoczesnym słownikiem, powstałym w oparciu o wieloletnie doświadczenia największego wydawnictwa słowników dwujęzycznych w Niemczech.
Zawiera ponad 80 000 haseł, uwzględnia obecny stan języka mówionego i pisanego, prezentując setki idiomów, utartych fraz i zwrotów. Zawiera setki powszechnie stosowanych skrótów i nazw geograficznych. Specjalnie dla wersji elektronicznej wzbogacony został w zestaw haseł poświęconych współczesnej technologii komputerowej i informacyjnej.


Encyklopedia multimedialna PWN. Edycja 1999

Encyklopedia multimedialna PWN jest encyklopedią uniwersalną. Zawiera ok. 103 tys. haseł, obejmujących swym zakresem wszystkie dziedziny wiedzy, ok. 5 tys. ilustracji, 50 animacji, 20 godzin nagrań dźwiękowych i 20 minut sekwencji filmowych.
Hasła encyklopedii to w większości poprawione i uaktualnione hasła Małej encyklopedii powszechnej PWN i Nowego leksykonu PWN. Powiązane są ze sobą siecią odsyłaczy, które pozwalają przechodzić od jednego hasła do drugiego i dzięki temu swobodnie penetrować zasoby encyklopedii. Każde hasło sklasyfikowane zostało według czterech kryteriów: tematycznego, kategorialnego, geograficznego i chronologicznego, którym odpowiadają poszczególne indeksy.
Materiał encyklopedii rozmieszczono na dwóch dyskach. Część materiału znajduje się na obu płytach (tekst z indeksami, tabele, rysunki, mapy, melodie, wymowy). Na płycie pierwszej znajdują się też zdjęcia i nagrania dźwiękowe, na drugiej filmy i animacje.


Encyclopaedia Britannica CD 98

BritannicaJest to elektroniczna wersja 32-tomowej encyklopedii drukowanej.
Zawiera 44 mln słów; 72 tys. artykułów; 8 tys. fotografii, ilustracji, animacji, sekwencji video; 15 tys. połączeń internetowych; 1,4 mln odnośników międzytekstowych; dynamiczne tabele i wykresy; słownik angielsko-angielski.
Oprócz tradycyjnych metod wyszukiwania program daje możliwość zadawania pełnych pytań.
Jest to najobszerniejsza encyklopedia w języku angielskim.


The List of Major Foreign Investors in Poland

Lista inwestorów zagranicznych w Polsce wydawana co miesiąc przez Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych. Zawiera dane dotyczące wielkości kapitału inwestycyjnego, przedmiotu inwestycji, rodzaju działalności oraz podstawowe dane teleadresowe. Baza dyskietkowa w formacie Excel'a.


Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej GUS 1999

Elektroniczna wersja Rocznika Statystycznego GUS 1999 w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Materiał został podzielony na 26 działów. Zawiera też tablice przeglądowe, mapy, skorowidz alfabetyczny. Dane statystyczne przedstawione zostały w formacie PDF, co niestety uniemożliwia ich dalsze przetwarzanie.


Biblioteka Prawa dla Studenta

Biblioteka PrawaBaza wydana przez Wydawnictwo Prawnicze LEX. Materiał w niej zamieszczony podzielony został na pięć części.
Część pierwsza Przedmioty podstawowe zawiera akty prawne dotyczące prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, karnego, prawa pracy, rodzinnego, konstytucyjnego oraz prywatne prawo międzynarodowe.
Część druga Pozostałe przedmioty obejmuje banki, działalność gospodarczą, giełdę i papiery wartościowe, komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa zagraniczne, podatki, spółki prawa handlowego, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia społeczne, prawo celne, antymonopolowe, karne skarbowe, karne wykonawcze oraz prawo pracy.
Część trzecia Pytania i testy.
Część czwarta Zawody prawnicze.
Część piąta Kartoteka aktów prawnych prezentuje opisy ponad 50 tys. aktów normatywnych.
Wydawnictwo nie będzie aktualizowane.


LEX dla Studenta

LexProgram LEX dla Studenta jest praktyczną pomocą naukową przygotowaną z myślą o studentach prawa, administracji oraz kierunków okołoprawniczych. Zawiera:
- metryki 60 tys. aktów prawnych publikowanych od 1918 r. W Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
- ujednolicone teksty ponad 170 wybranych aktów prawnych dobranych pod kątem programu studiów prawniczych (Konstytucja, kodeksy, ustawy podatkowe oraz inne podstawowe ustawy),
- bibliografia prawnicza (opisy artykułów zamieszczonych od 1991 r. W 25 fachowych pismach prawniczych, informacje o publikacjach książkowych zebrane na podstawie publikowanej w "Państwie i Prawie" Polskiej Bibliografii Prawniczej),
- leksykon prawniczy, czyli lista ponad 400 pojęć prawniczych wraz z wyjaśnieniami. Wydawnictwo nie będzie aktualizowane.


World Development Report 1978-1999/2000 CD-ROM

WDR Dysk zawiera pełne teksty wszystkich drukowanych roczników "World Development Report" Banku Światowego. Według brytyjskiego tygodnika "The Guardian" World Development Report jest najbardziej znaczącą publikacją ukazującą corocznie stan świata i kondycję ludzi na nim żyjących. Podsumowaniem zawartych w danym roku treści jest tytuł raportu. Na płycie znajdują się

1978: World Development Report 1978
1979: World Development Report 1979
1980: Adjustment and Growth in the 1980s / Poverty and Human Development
1981: National and International Adjustment
1982: International Development Trends / Agriculture and Development
1983: World Economic Recession and Prospects for Recovery / Management in Development
1984: Recovery or Relapse in the World Economy / Population Change and Development
1985: International Capital and Economic Development
1986: The Hesitant Recovery and Prospects for Sustained Growth / Trade and Pricing Policies in World Agriculture
1987: Barriers to Adjustment and Growth in the World Economy / Industrialization and Foreign Trade
1988: Opportunities and Risk in Managing the World Economy / Public Finance in Development
1989: Financial Systems in Development
1990: Poverty
1991: The Challenge of Development
1992: Development and the Environment
1993: Investing in Health
1994: Infrastructure for Development
1995: Workers in an Integrating World
1996: From Plan to Market
1997: The State in a Changing World
1998/1999: Knowledge for Development
1999/2000: Entering the 21st Century

Oprócz tego dysk zawiera wyciąg najważniejszych statystyk z World Development Indicators (WDI), głównego rocznika statystycznego Banku Światowego. Przypomnijmy, że początkowo statystyki te stanowiły integralną część World Development Report, jednak z czasem aneks statystyczny urósł do rozmiarów samoistnego wydawnictwa, które powstało w 1996 roku.


Procurement in World Bank Financed Projects: Self-Learning Program / CD-ROM

Procurement Multimedialny przewodnik po standardowych procedurach zamówień obowiązujących dla projektów finansowanych przez Bank Światowy. Program uczący jest jednocześnie praktycznym poradnikiem dla pożyczkobiorcy, który zgodnie z wymaganiami Banku Światowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu: musi przygotować jego opis techniczny, dokumenty przetargowe, opublikować reklamę, wycenić oferty i przyznać kontrakt. Zadaniem przewodnika jest przedstawienie opracowanych przez doradców Banku Światowego standardów dla wszystkich tych czynności. Zasadniczy materiał kursu (Learn Board) podzielono na trzy główne części: ogólne zasady realizacji zamówień, czynności związane z zamówieniami na dobra i prace oraz czynności związane z wyborem konsultantów. Oprócz tego kurs zawiera jeszcze materiał przykładowy (Case Studies), bibliografię wydawnictw Banku Światowego omawiających procedury zamówień oraz słownik używanych pojęć i skrótów.


World Bank Africa Database 2000

Afrika Elektroniczna wersja drukowanego rocznika Banku Światowego pt."African Development Indicators 2000".
CD-ROM zawiera dwa typy tablic:
- Country at a Glance (wskaźniki pozwalające prześledzić trendy w rozwoju społeczno-gospodarczym wybranego kraju w ciągu ostatnich 30 lat ) oraz
- African Development Indicators 2000 (wierna kopia źródła drukowanego czyli 15 rozdziałów z ponad 1500 wskaźnikami makrogospodarczymi, sektorowymi i społecznymi z lat 1980, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98 dla 53 krajów Afryki oraz 20 grup tych krajów).
Program daje możliwość dwóch różnych sposobów prezentacji danych : Query oraz Africa Briefings.
Pierwszy pozwala użytkownikowi prowadzić własne poszukiwania z zasobu około 1300 wskaźników. Africa Briefing jest wygodnym narzędziem analiz wybranych wskaźników z wykorzystaniem funkcji sortowania i rangowania danych. W obu przypadkach możliwa jest graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem mapy politycznej Afryki.
Dane zawarte w roczniku można kopiować do arkusza Excela.


Global Development Finance 1999

GDF Elektroniczna, wzbogacona wersja drukowanego, dwutomowego rocznika Banku Światowego o tym samym tytule.
Przedstawia dane o przepływach kapitału do krajów rowijających się, o zadłużeniu tych krajów oraz dane o transakcjach prywatyzacyjnych ponad 140 krajów rozwijających się. Podobnie jak źródło drukowane, wersja elektroniczna zawiera analizy i komentarze trendów w finansach międzynarodowych i przepływach kapitału do krajów rozwijających się czyli pełny tekst tomu "Analysis and Summary Tables" z tablicami statystycznymi dla 150 krajów. Zawiera także tablice statystyczne o zadłużeniu dla 138 krajów których dług jest rejestrowany przez World Bank Debt Reporting System (dane z tomu "Country Tables").
Oprócz tego na krążku znajdują się dane o transakcjach prywatyzacyjnych w poszczególnych krajach rozwijających się (w tym Polski) począwszy od roku 1995. Dane te pochodzą z bazy Banku Światowego "World Bank Privatization Database" tworzonej na podstawie raportów rządowych agend ds. prywatyzacji, wewnętrznych baz Banku Światowego oraz informacji z następujących periodyków: Financial Times, Privatization International, Institutional Investor, International Financing Review, Latin Finance, Project Finance, Middle East Economic Digest, and Euromoney.
Oprócz gotowych tablic i wykresów użytkownik może sam konstruować wyszukiwanie w oparciu o funkcję Query.
Program daje możliwość kopiowania wszystkich danych do arkusza Excela.


Le CD-Universalis (disque 1 : Encyclopédie, disque 2 : Labo)

Universalis Francuskojęzyczna encyklopedia i laboratorium matematyczno-fizyczne z 64 doświadczeniami na trzech poziomach trudności. Encyklopedia podzielona jest na dwa moduły: główny, który jest odpowiednikiem drukowanej encyklopedii, ilustrowany w miarę przewijania wybranego hasła i obrazkowy (médias), stanowiący komplet wplecionych w tekst encyklopedii odnośników graficznych: ilustracji dzieł sztuki (musée), ilustracji do tekstów naukowych i technicznych (atelier) oraz map politycznych (atlas). Moduły nie są rozłączne, program podpowiada i na żądanie realizuje odesłania do skolerowanych haseł i ilustracji. Dodatkowo encyklopedia wyposażona jest w słownik języka francuskiego (dictionnaire).


The Penguin Hutchinson Reference Suite

Penguin Angielskojęzyczne kompednium informacyjne oferuje jednoczesny lub wyłączny dostęp do następujących samodzielnych pozycji wydawniczych:
- Longman Dictionary of the English Language - słownik języka angielskiego (87 tys. słów)
- The Hutchinson Encyclopedia 1999 Edition - multimedialna encyklopedia 23 tys. haseł
- Roget's Thesaurus of English Words and Phrases - słownik wyrazów bliskoznacznych języka angielskiego
- The Hutchinson Chronolgy of World History Compact Edition - kalendarium wg roku ważniejszych zdarzeń politycznych i kulturalnych świata
- The New Penguin Dictionary of Quotations - słownik powiedzeń wg autorów
- Helicon Book of Days - kalednarium wg dat ważniejszych zdarzeń i dat związanych z wydarzeniami polityczno-społeczno-kulturalnymi i życiem sławnych ludzi
- Usage and Abusage
- The Hutchinson Dictionary of Computing, Multimedia, and the Internet
- The Hutchinson Internet DirectoryKrzysztof Dradra, Bernadetta Kołcz, Anna Osiewalska


Do góry