Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


Władze RP

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
www.prezydent.pl/
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
www.sejm.gov.pl/
Senat Rzeczpospolitej Polskiej
www.senat.gov.pl/
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
www.kprm.waw.pl

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.waw.pl/
Ministerstwo Finansów
www.mofnet.gov.pl/
Ministerstwo Gospodarki
www.cup.gov.pl/
Ministerstwo Łączności
www.ml.gov.pl/
Ministerstwo Obrony Narodowej
www.wp.mil.pl/
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
www.mos.gov.pl/index_glowny.shtml
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl/
Ministerstwo Skarbu Państwa
www.mst.gov.pl/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
www.mswia.gov.pl/
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl/
Ministerstwo Transportu
www.mtigm.gov.pl/
Ministerstwo Zdrowia
www.mzios.gov.pl/
Ministerstwo Nauki - Komitet Badań Naukowych
www.kbn.gov.pl/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkis.gov.pl/
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
www.mpips.gov.pl/
Komitet Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl/index.htm

Urzędy Centralne

Agencja Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl/
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl/
Agencja Techniki i Technologii
www.att.gov.pl/
Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl/
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
www.krrtv.gov.pl/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl/
Urząd Dozoru Technicznego
www.udt.gov.pl/
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
www.umirm.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl/
Archiwa Państwowe
ciuw.warman.net.pl/alf/archiwa/index.html
Najwyższa Izba Kontroli
www.nik.gov.pl/
Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl/
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
www.bbn.gov.pl/

Sądy i Służby

Sąd Najwyższy
www.sn.pl/
Trybunał Konstytucyjny
www.trybunal.gov.pl/
Komenda Główna Policji
www.kgp.gov.pl/
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.kgpsp.pl/

Wiadomości dnia

Aktualności z kraju i ze świata - serwis PAP
http://www.pap.com.pl/gazeta
Aktualności z kraju i ze świata - serwis telegazety
http://www.tvp.com.pl/tg/f/110pl.htm
Prosto z Polski
http://www.polishworld.com/pwpolish/pwnews/wiadomosci.htm
Aktualności sportowe
http://www.tvp.com.pl/tg/f/201pl.htm

Biznes, Ekonomia, Prawo

Central Europe Online
http://www.centraleurope.com/
OMRI Daily Digest
http://www.omri.cz/
Business Week Polska
http://www.hsn.com.pl/home/BWP/
Businessman - miesięcznik biznesu
http://www.businessman.com.pl/
The Coastal Times
http://www.itnet.com.pl/coastaltimes/
Gazeta Bankowa
http://www.bankowa.com.pl/
Gospodarka i Praca
http://www.prace.info.pl/
LexPress
http://www.lexpress.com.pl/
Media i Marketing
http://www.media.com.pl/
Parkiet
http://www.parkiet.com.pl/
Prawo i Gospodarka
http://www.pg.com.pl
Rynki Alkoholowe
http://www.kartel.com.pl/
Tygodnik Finansowy
http://www.bci.krakow.pl/TF/

Ekologia

Raj - miesięcznik ekologiczny
http://www.europapress.com/raj/
Psubraty - kwartalnik praw zwierząt
http://ikar.t17.ds.pwr.wroc.pl/~pga/psubraty/

Wydawnictwa Akademickie

2B - Polsko-Amerykański Kwartalnik Akademicki
http://www.polishworld.com/2b/
Acta Brutusica - magazyn akademicki studentów UJ
http://www.oa.uj.edu.pl/ab/win/
Szturmowiec - Miesięcznik Wydziału Zarządzania UW
http://www.zigzag.pl/szturmowiec/

Dzienniki

Donosy
http://info.fuw.edu.pl/donosy/
Dziennik Polski
http://www.dziennik.krakow.pl/
Gazeta Pomorska
http://www.gpmedia.pl/
Gazeta Współczesna
http://www.wspolczesna.com.pl
Gazeta Wyborcza
http://www.gazeta.pl/
Głos Szczeciński
http://www.glosszczecinski.com.pl/
Kurier Szczeciński
http://www.kurier.szczecin.pl/
Nowa Trybuna Opolska
http://www.nto.com.pl/
Rzeczpospolita
http://www.rzeczpospolita.pl/
Słowo Ludu
http://www.slowoludu.com.pl/
Słowo Polskie
http://www.slowopol.com.pl/
Super Expres
http://www.se.com.pl/
Super Nowości (Małopolska)
http://www.pressmedia.com.pl
Trybuna Śląska
http://www.trybuna-slaska.com.pl/
Życie Warszawy
http://www.zw.com.pl/

Tygodniki

Gazeta Polska
http://www.gazetapolska.pl/
Nasza Polska
http://www.medianet.com.pl/~naszapol/
NIE - tygodnik polityczny
http://www.nie.com.pl/
Panorama
http://www.netkat.com.pl/~panorama/
Polityka
http://polityka.onet.pl/
Tygodnik Angora - przegląd prasy krajowej
http://www.angora.com.pl/
Tygodnik Solidarność
http://www.pol.pl/solidarnosc/
Wprost
http://www.wprost.pl/

Miesięczniki i Magazyny

ART & Business
http://www.medianet.com.pl/~art
Przegląd Riader's Digest - edycja polska
http://digest.is.com.pl/
Twój Styl
http://www.twojstyl.com.pl/
Twój Urlop
http://www.rsi.com.pl/urlop/urlop.htm

Komputer i Internet

Chip
http://www.chip.pl/
Cyber - Magazyn o Internecie
http://www.cyber.com.pl/
Enter
http://www.enter.pol.pl/
Internet
http://www.mi.com.pl/
Linux Plus
http://www.linux.com.pl/
PC Kurier
http://www.polbox.pl/lupus/pckurier/
PC World Komputer
http://www.pcworld.com.pl/
Software
http://www.software.com.pl/
WWW - Magazyn Internetowy
http://www-mag.com.pl/

Krzysztof Dradra

Do góry