Baza wiedzy UEK przygotowana została z myślą o przedsiębiorstwach oraz innych podmiotach otoczenia gospodarczego zainteresowanych przeprowadzeniem badań przez specjalistów zatrudnionych w UEK z wybranej dziedziny. Znalezienie właściwej osoby możliwe jest dzięki możliwości przeszukiwania bazy po trzech kryteriach: nazwisku, słowie kluczu oraz wydziale/katedrze.

SZUKANIE PO NAZWIE WYDZIAŁU / KATEDRY

SZUKANIE PO SŁOWIE KLUCZOWYM

SZUKANIE PO NAZWISKU

Kontakt z wybranym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapewnia Zespół ds. Współpracy Naukowej z Biznesem.
Baza wiedzy UEK powstała w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorcami" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 25/PMKI/U/24-06.09/2010.