Wskaźniki altmetryczne

Wskaźniki altmetryczne są oparte na liczbie udostępnień, pobrań lub wzmianek o artykule w mediach społecznościowych, blogach lub w gazetach. Daje to szerszy obraz tego, w jaki sposób dane badanie jest odczytywane i omawiane. Altmetrics daje również bardziej bezpośrednie wskazanie sposobu odbioru artykułu niż cytaty w publikacjach.

Symbol Altmetric

Altmetric opracował symbol pączka jako sposób wizualizacji wzmianek o wynikach badań. Można je dołączyć do artykułu, zbioru danych lub innego obiektu badawczego w trybie online.

Altmetric Attention Score w środku pączka to suma wzmianek o wynikach badań w takich źródłach, jak media społecznościowe, blogi, gazety i dokumenty dotyczące polityki. Każde źródło jest ważone przez firmę. Na przykład doniesienia prasowe uzyskują wyższy wynik niż tweety.

Kolory w pączku odzwierciedlają mieszankę źródeł. Monitorowane są następujące źródła pod kątem wzmianek o wynikach badań, aby przedstawić najbardziej odpowiedni i aktualny obraz aktywności i dyskusji online.altmetric

Źródło: https://www.altmetric.com/about-our-data/the-donut-and-score/

Narzędzie Altmetric działa najlepiej w przypadku artykułów opublikowanych po lipcu 2011 r. i może zaniżać ocenę starszych artykułów.

Jak znaleźć dane altmetryczne?

Zainstaluj bezpłatną zakładkę Altmetric, aby wyświetlić wyniki dla dowolnego opublikowanego wyniku badań z DOI.

Użyj Figshare - repozytorium o otwartym dostępie, w którym badacze mogą przechowywać i udostępniać swoje wyniki badań, w tym dane liczbowe, zestawy danych, obrazy i filmy. Przesyłanie treści i dostęp do nich jest bezpłatny, zgodnie z zasadą otwartych danych.

Uwagi dotyczące korzystania z altmetrics

Duża liczba udostępnień lub wzmianek w mediach społecznościowych niekoniecznie oznacza, że ​​artykuł jest wysokiej jakości. Artykuł może zostać wymieniony w mediach społecznościowych, ponieważ zawiera coś zabawnego lub niezwykłego.

Media społecznościowe można również łatwo manipulować, a „polubienia” lub wzmianki mogą być opłacane lub generowane, więc liczby mogą nie odzwierciedlać faktycznego poziomu zainteresowania publicznego daną pracą.