Otwarte recenzje naukowe

Otwarte recenzje naukowe (open peer review) jest jednym z elementów otwartej nauki. Polega na otwartej dla każdego wzajemnej ocenie publikacji naukowej. Tożsamość zarówno recenzentów, jak i autorów jest jawna, a treść przygotowanej recenzji jest publicznie dostępna. Dzięki takiemu rozwiązaniu również recenzja podlega kontroli społecznej, co pozwala na przejrzystość całego procesu recenzowania. Wszystkie aspekty cyklu badawczego stają się bardziej przejrzyste. Jako powody, dlaczego tak przeprowadzana recenzja wymieniane jest kilka:

Jako powody, dlaczego tak przeprowadzana recenzja jest ważna można wymienić:

  • transparentność (ujawnienie tożsamości wszystkich członków procesu)
  • szybkość (przejście od indywidualnych recenzentów do recenzji społecznej przyspiesza cały proces)
  • wiarygodność (wielu recenzentów pozwala na lepszą okazję do zidentyfikowania błędów metodologicznych lub niespójności; Inicjatywy takie jak For better science i Pubpeer wspierają otwartą dyskusję i konstruktywną krytykę artykułów naukowych)
  • konsekwencja (otwarta recenzja pozwala zmniejszyć ryzyko stronniczości)
  • motywacja (przypisywanie publikowanym raportom z przeglądu identyfikatora DOI powoduje, że same w sobie stają się cytowanymi pracami)
  • kontekst (otwarcie pytań recenzentów wraz z odpowiedziami autorów dostarcza cennego kontekstu dotyczącego zastosowanych metodologii i procesów badawczych)

Ci autorzy, którzy korzystają z serwerów preprint dla uzyskania opinii na temat swojej pracy, mogą również skorzystać na tym, że ich praca będzie bardziej widoczna dla potencjalnych wydawców. W niektórych przypadkach do autorów, którzy udostępnili wczesne wyniki za pośrednictwem serwerów preprint, zwracały się bezpośrednio czasopisma zainteresowane publikacją ich pracy.