Klasyfikacja księgozbioru

Zgromadzony w Centrum Dokumentacji Europejskiej księgozbiór ułożono według Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE) – specjalnej klasyfikacji opracowanej przez głównego wydawcę i dystrybutora materiałów Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. Schemat Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE) przedstawia się następująco:

01 Instytucje WE

0110 Integracja europejska

0120 Działalność instytucji

0130 Rozdysponowanie środków finansowych - budżet

0140 Ogólne informacje o Wspólnocie

02 Unia celna i polityka handlowa

0210 Wspólna taryfa celna

0220 Przepisy celne

0230 Kontyngenty celne

0240 Swobodny przepływ towarów

0250 Polityka handlowa

0260 Porozumienia handlowe

03 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

0310 Polityka rolna

0320 Struktury rolnicze - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolniczych - Sekcja Orientacji

0330 Środki pieniężne - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolniczych - Sekcja Gwarancji

0340 Produkty zwierzęce

0341 Białka

0342 Mleko i produkty mleczne

0343 Mięso, drób i jaja

0344 Inne produkty zwierzęce

0345 Kontrola weterynaryjna

0350 Produkty roślinne

0352 Owoce i warzywa

0353 Rośliny włókiennicze

0354 Uprawa roślin i ogrodnictwo

0355 Wino i uprawa winorośli

0356 Alkohol

0357 Oleje roślinne i tłuszcze

0358 Zdrowotność roślin

0359 Inne produkty roślinne

0360 Środki produkcji rolniczej

0370 Leśnictwo

0380 Polityka w zakresie rybołówstwa

0381 Umowy o rybołówstwie

0382 Regulacje w zakresie rybołówstwa

04 Zatrudnienie i praca

0410 Polityka zatrudnienia

0420 Rynek pracy i swobodny przepływ pracowników

0430 Kształcenie zawodowe

0440 Warunki pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy

05 Zagadnienia społeczne

0510 Polityka społeczna

0520 Polityka ochrony zdrowia

0530 Opieka społeczna i zabezpieczenia socjalne

0540 Europejski Fundusz Socjalny

06 Prawo i procedury

0610 Prawo pierwotne

0611 Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne - współpraca

0620 Prawo wtórne

0630 Dostosowywanie ustawodawstwa

0640 Prawa i swobody obywatelskie

0641 Obywatelstwo europejskie

07 Transport

0710 Polityka transportowa

0720 Transport lądowy

0730 Transport morski

0740 Transport lotniczy

08 Konkurencja i przedsiębiorstwa

0810 Konkurencja

0820 Przedsięwzięcia

0830 Prawo spółek

09 Finanse

0910 Polityka pieniężna i Europejski System Monetarny

0920 Integracja finansowa i wolny przepływ kapitału

0930 Podatki

0931 Harmonizacja opodatkowania

10 Zagadnienia gospodarcze. Konsument

1010 Polityka gospodarcza

1020 Rynek wewnętrzny

1030 Polityka przemysłowa

1040 Sektor usług

1041 Bankowość, ubezpieczenia

1042 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług

1050 Konsumenci i konsumpcja

11 Stosunki zewnętrzne

1110 Stosunki zewnętrzne

1120 Stosunki wielostronne i organizacje międzynarodowe

1130 Stosunki z krajami trzecimi

1131 Stosunki z krajami Europy Środkowej i Wschodniej

1140 Subwencje na rozwój

1150 Europejski Fundusz Rozwoju

1160 Umowy z krajami rozwijającymi się

1170 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

1180 Zagadnienia międzynarodowe

12 Energia

1210 Polityka energetyczna

1220 EURATOM / energia jądrowa

1230 Węgiel i węglowodory

1240 Energia elektryczna

13 Polityka regionalna

1310 Polityka regionalna

1320 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

14 Środowisko naturalne

1410 Polityka ochrony środowiska

1420 Degradacja środowiska naturalnego

15 Badania naukowe i techniczne

1510 Polityka w zakresie badań naukowych

1520 Energia

1521 Atomistyka i ochrona przed promieniowaniem

1530 Chemia, fizyka i procesy przemysłowe

1540 Nauki medyczne i biologiczne

1560 Technika informacyjna i telekomunikacja

1570 Badanie przestrzeni kosmicznej

16 Informacja, oświata i kultura

1610 Informacja i komunikacja

1620 Dokumentacja

1630 Polityka oświatowa i młodzieżowa

1640 Kultura

17 Statystyki

1710 Statystyki ogólne

1720 Statystyki gospodarcze i finansowe

1730 Statystyki ludności i warunków życia

1740 Statystyki energii i przemysłu

1750 Statystyki rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

1760 Statystyki handlu zagranicznego

1770 Statystyki usług i transportu

1780 Statystyki dotyczące środowiska naturalnego

1790 Inne statystyki