Kolekcje specjalne

O kolekcjach specjalnych

Pod pojęciem „kolekcje specjalne” kryje się zasób obejmujący różnego rodzaju wydawnictwa otrzymywane na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz dokumenty archiwalne, będące m.in. spuścizną po współtwórcy zjednoczonej Europy – Józefie Hieronimie Retingerze. Zbiory te udostępniane są wyłącznie w trybie prezencyjnym - nie ma wypożyczeń na zewnątrz. Istnieje możliwość wykonania kopii. Każda kolekcja specjalna ma swoją stronę informacyjną oraz katalog. Katalogi kolekcji specjalnych - jedne z baz własnych Biblioteki - można przeszukiwać pojedynczo, lub łącznie, poprzez multiwyszukiwarkę baz własnych i katalogu Biblioteki.

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Centrum gromadzi i nieodpłatnie udostępnia publikacje otrzymywane od instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej oraz rejestruje zasoby informacyjne o tematyce europejskiej dostępne online. Zbiory Centrum są skatalogowane w adnotowanej bazie EURO, z nieograniczonym dostępem dla wszystkich użytkowników.
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego to kolekcja monografii, raportów, serii wydawniczych, czasopism oraz dokumentów elektronicznych znajduje się pod opieką Oddziału Informacji Naukowej (pokój 310 w budynku Biblioteki). Bank Światowy udostępnia wybrane publikacje oraz dane statystyczne w wolnym dostępie.
Biblioteka Depozytowa EBOR
Biblioteka Depozytowa EBOR mieści się w Oddziale Informacji Naukowej (pokój 310 w budynku Biblioteki). Zbiory Biblioteki Depozytowej EBOR mogą także stanowić wsparcie dla studiów nad transformacją gospodarki Polski i innych europejskich krajów postkomunistycznych. Dokumenty udostępniane są w sieci lokalnej Biblioteki (za zgodą wydawcy), niektóre z nich są dostępne również w formie drukowanej.
Biblioteka Depozytowa IMF
Biblioteka Depozytowa IMF (International Monetary Fund) to kolekcja monografii, raportów, serii wydawniczych, czasopism oraz dokumentów elektronicznych znajduje się pod opieką Oddziału Informacji Naukowej (pokój 310 w budynku Biblioteki). Tam też dostępne są płyty z bazami danych International Financial Statistics, Direction of Trade Statistics, Balance of Payments Statistics oraz Government Finance Statistics.
Archiwum J.H. Retingera
Baza ARCHIWUM RETINGERA indeksowana jest na podstawie interesującego zasobu archiwalnego, będącego m.in. spuścizną po współtwórcy zjednoczonej Europy – Józefie Retingerze. Materiały, które są w posiadaniu Biblioteki, to korespondencja i materiały z działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego z końca lat 50. oraz lat 60. i 70.
Polski