Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych obowiązujące do dnia 30 września 2020 r.

 1. Biblioteka Główna wznawia z dniem 2 czerwca 2020 r. realizację usług bibliotecznych w zakresie wypożyczeń książek dostępnych w zbiorach oraz ich zwrotów.
 2. Wypożyczenia i zwroty książek odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
 3. Dodatkowo w pon.-pt. 14-17 i sobotę w godz. 9-17 możliwe będą tylko zwroty do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzyni usytuowanej przy portierni w Budynku Biblioteki Głównej.
 4. Pracownicy i studenci UEK zamawiający książki dostępne w bibliotecznym katalogu komputerowym w lokalizacjach „WYP” oraz „Magazyn”, jedynie ze statusem „dostępny”, wyłącznie drogą elektroniczną, będą otrzymywać powiadomienia e-mailowe potwierdzające złożone zamówienie wraz z informacją o konieczności ustalenia z pracownikiem Biblioteki (tel.:12 29 35 710) terminu odbioru w wyznaczonym miejscu odbioru książek w Wypożyczalni.
 5. Zwroty książek dokonywane będą również w wyznaczonym miejscu w Wypożyczalni.
 6. Książki zwrócone przez czytelników poddane będą 3 dniowej kwarantannie, oznaczone w katalogu komputerowym w tym okresie statusem „Kwarantanna”. Możliwe będą do ponownego wypożyczenia po upływie jej terminu.
 7. Pracownicy naukowi UEK mogą korzystać z konsultacji z pracownikami Oddziału Informacji i Dokumentacji BG w sprawach związanych z dorobkiem publikacyjnym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
 8. Na polecenie promotorów studentów piszących prace licencjackie oraz magisterskie, w Bibliotece istnieje możliwość wykonywania skanów książek i artykułów z czasopism dostępnych w zbiorach, jedynie na użytek własny studentów, w dozwolonej objętości uwzględniającej poszanowanie praw autorskich do utworu. Procedura zamawiana skanów odbywa się w oparciu o ustalenia zawarte w oddzielnym komunikacie e-mailowym Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, skierowanym w tej sprawie do promotorów.
 9. Do odwołania odrębnym komunikatem, obowiązują zasady korzystania ze wszystkich zasobów zdalnych dostępnych w BG bez konieczności prolongowania konta bibliotecznego.
 10. W pozostałym zakresie Biblioteka funkcjonuje wedle zasad przyjętych na okres pandemii.
 11. Szczegółowe procedury dotyczące wypożyczeń i zwrotów książek oraz dodatkowych usług świadczonych przez Bibliotekę, zamieszczane będą w zakładce Aktualności na stronie internetowej Biblioteki, a także na plakacie informacyjnym umieszczonym w widocznym miejscu, na drzwiach wejściowych do budynku Biblioteki oraz przy Wypożyczalni. Wszelkie ewentualne modyfikacje w tym zakresie, będą na bieżąco publikowane w komunikatach, w zależności od panującej sytuacji.
 12. Wszyscy odwiedzający Bibliotekę mają obowiązek używania maseczek lub chust zasłaniających usta i nos, oraz rękawiczek ochronnych w przypadku umówionej konsultacji z pracownikami Biblioteki. Dodatkowo, w holu na I p., przy drzwiach do Wypożyczani, a także pokoju 311 (wejście do Oddziału Informacji i Dokumentacji BG) zainstalowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
Polski