Szkolenie z zakresu wyszukiwania informacji w bazie LEX

Szanowni Państwo,

Biblioteka zaprasza na szkolenie z zakresu wyszukiwania informacji w bazie LEX, które odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w godzinach 12:00-13:30, w pawilonie C, sala B.

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

 • akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego;
 • orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
 • głosy;
 • piśmiennictwo prawnicze;
 • pisma urzędowe;
 • bibliografię;
 • monografie;
 • wzory dokumentów;
 • historyczne akty prawne;
 • akty wydawane przez samorządy zawodowe;
 • serwis prawo.pl
 • moduły Ważne terminy oraz Zegar legislacyjny.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel wydawcy bazy, dedykowane jest wszystkim zainteresowanym korzystaniem z bazy.

Polski