Project MUSE – dostęp testowy

Zachęcamy do korzystania z testowego dostępu do bazy Project MUSE.

Jest to baza online ponad 700 recenzowanych czasopism naukowych prowadzona przez wydawnictwo uniwersyteckie Johns Hopkins University Press. W bazie znajdują się czasopisma nauk społecznych i humanistycznych pochodzące od 170 wydawców uniwersyteckich, instytutów i stowarzyszeń naukowych.

Project MUSE promuje tworzenie i rozpowszechnianie niezbędnych zasobów z tej dziedziny poprzez współpracę z bibliotekami, wydawcami i naukowcami na całym świecie. Zbiory czasopism elektronicznych zgromadzone w Project MUSE zaspokajają szeroki zakres potrzeb badawczych od 1995 r.

Główne cechy kolekcji:

  1. czasopisma w kolekcji są tytułami recenzowanymi i indeksowanymi, zawierającymi artykuły autorstwa uznanych uczonych;
  2. tytuły nie są objęte embargo czasowym, dostępne są w wielu przypadkach jeszcze zanim ukaże się wersja drukowana danego tytułu;
  3. wersja online na platformie obejmuje pełną zawartość czasopism, w tym wszystkie wykresy, tabele, elementy graficzne itd.

Dostęp testowy potrwa do 16 kwietnia 2020 r.

Przejdź do bazy

Polski