Praca doktorska do wglądu – mgr Ryszard Ćwiertniak

DATA DYSKUSJI: 26 września 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr Ryszard Ćwiertniak

Tytuł:

Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym

Promotor:

  • Prof. dr hab. Leszek Kozioł – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – Uniwersytet Gdański
  • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Miejsce dyskusji:

Sala G12 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie