Praca doktorska do wglądu – mgr Nina Moysova Kyoseva

DATA DYSKUSJI: 23 września 2019 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Nina Moysova Kyosevej

Tytuł:

Financial stability and access to bank credit: evidence from the EU of the SEE region, with a reference to the Republic of Macedonia

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

  • dr Andrzej Walitza – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie