Praca doktorska do wglądu – mgr Mateusz Tomal

DATA DYSKUSJI: 29 października 2019 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Mateusz Tomal

Tytuł:

Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego

Promotor:

  • Prof. dr hab. Adam Nalepka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

  • dr Agnieszka Małkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka – Szkoła Główna Handlowa
  • Prof. UEP dr hab. Radosław Trojanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce dyskusji:

Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie