Praca doktorska do wglądu – mgr Maciej Bolisęga

DATA DYSKUSJI: 16 września 2019 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Maciej Bolisęga

Tytuł:

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marian Noga – Instytut Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  • Prof. UTH dr hab. Jan Bednarczyk – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Miejsce dyskusji

pok. 514 w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie