Praca doktorska do wglądu – mgr Karolina Orzeł

DATA DYSKUSJI: 6 września 2019 r., godz. 12:30

Autor:

mgr Karolina Orzeł

Tytuł:

Konkurencyjność handlowych systemów franczyzowych branży FMCG funkcjonujących w Polsce

Promotor:

  • Prof. nadzw. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. nadzw. UEP dr hab. Barbara Borusiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prof. nadzw. UE dr hab. Barbara Kucharska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie