Praca doktorska do wglądu – mgr Kamila Kowynia-Leśniak

DATA DYSKUSJI: 10 października 2019 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Kamila Kowynia-Leśniak

Tytuł:

Fundusze Venture Capital jako forma wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich przedsiębiorstw

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Irena Pyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prof. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński

Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie