Praca doktorska do wglądu – mgr Jerzy Mrówka

DATA DYSKUSJI: 12 września 2019 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Jerzy Mrówka

Tytuł:

Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

Promotor:

  • Prof. nadzw. UEK dr hab. Bernard Ziębicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

  • dr Angelika Wodecka-Hyjek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
  • Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Miejsce dyskusji:

Sala 0054 w Pawilonie B Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie