Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Dominika Socha

DATA DYSKUSJI: 5 grudnia 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr inż. Dominika Socha

Tytuł:

Znaczenie systemu zarządzania jakością w ewaluacji wybranych usług społecznych

Promotor:

  • prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • prof. dr hab. Irena Ozimek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie