Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Anna Gacek

DATA DYSKUSJI: 26 września 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr inż. Anna Gacek

Tytuł:

Skuteczność fizykochemicznych i hybrydowych metod usuwania związków ropopochodnych ze środowiska wodnego

Promotor:

  • Prof. dr hab. Andrzej Gajewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UMG dr hab. Marzenna Popek – Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Prof. UEP dr hab. Ewa Sikorska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce dyskusji:

Sala nr 13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie