Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Łukasz Kulig

DATA DYSKUSJI: 5 grudnia 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr inż. Łukasz Kulig

Tytuł:

Zastosowanie metody luminacyjnej w ocenie zawartości tłuszczu (IMF) śródmięśniowego w mięsie

Promotor:

  • Prof. PRz dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz – Politechnika Rzeszowska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Henryk Wachta – Politechnika Rzeszowska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Ryszard Żywica – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Prof. UR dr hab. inż. Mariusz Rudy –Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie