Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Łukasz Kopiński

DATA DYSKUSJI: 12 września 2019 r., godz. 11:30

Autor:

mgr inż. Łukasz Kopiński

Tytuł:

Zapewnienie jakości owoców i warzyw w organizacjach producentów w aspekcie wdrażania standardów i systemów jakości

Promotor:

  • Prof. UP, dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański w Sopocie
  • Dr hab. inż. Hanna Górska-Warsewicz– SGGW w Warszawie

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie