Praca doktorska do wglądu – mgr Ikemefuny Allena

DATA DYSKUSJI: 18 września 2019 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Ikemefuny Allena

Tytuł:

The Role of Culture in International Entrepreneurship based on the Cross-Country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

  • Dr hab. Witold Nowiński – Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Mirosław Jarosiński – Szkoła Główna Handlowa
  • Prof. UEP dr hab. Rafał Śliwiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce dyskusji

Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie