Praca doktorska do wglądu – mgr Ewelina Pawłowska-Szawara

DATA DYSKUSJI: 24 września 2019 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Ewelina Pawłowska-Szawara

Tytuł:

Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prof. UR dr hab. Alina Szewc-Rogalska – Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie