Praca doktorska do wglądu – mgr Ewa Gorlecka-Łabiak

DATA DYSKUSJI: 23 września 2019 r., godz. 15:00

Autor:

mgr Ewa Gorlecka-Łabiak

Tytuł:

Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmierczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie