Praca doktorska do wglądu – mgr Elżbieta Kalfas

DATA DYSKUSJI: 30 września 2019 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Elżbieta Kalfas

Tytuł:

Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce dyskusji:

Sala 514 w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie