Praca doktorska do wglądu – mgr Dorota Koptiew

DATA DYSKUSJI: 27 września 2019 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Dorota Koptiew

Tytuł:

Skuteczność oddziaływania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na sytuację na rynku pracy – przykład spółdzielni socjalnych

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

  • dr Agata Sierpińska-Sawicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci:

  • Prof. UŁ dr hab. Renata Lisowska – Uniwersytet Łódzki
  • Prof. UWM dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce dyskusji:

Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie