Praca doktorska do wglądu – mgr Łukasz Antos

DATA DYSKUSJI: 8 listopada 2019 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Łukasz Antos

Tytuł:

Kategoria podatku odroczonego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw

Promotor:

  • Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

  • dr Witold Furman – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prof. UE dr hab. Mirosław Kwiecień – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce dyskusji:

Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie